Utdanning og kurs

NSF følger NIFs trenerløype og har utviklet trener 1 i hurtigløp, kunstløp, kortbane og roller derby, samt trener 2 for hurtigløp og kunstløp. I tillegg arrangerer NSF jevnlige kurs for funksjonærer; dommere (hurtigløp og kunstløp), tekniske panel og data- og videooperatører (kunstløp). Det arbeides med å utvikle egne kurs i inline
Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex