Skøyteforbundet / Artikler / Teknikklitteratur
Videregående skøyteteknikk bok.jpg

Teknikklitteratur

Revidert versjon av kompendiet i videregående skøyteteknikk til NSFs Trener 2-utdannelse foreligger nå i bokform. Det er ment å råde bot på mangelen på tilgjengelig litteratur eller annet undervis¬ningsmateriell når det gjelder hurtigløps¬teknikk.

Kompendiet forsøker å gi en samlet systematisk og saklig be­grunnet fremstilling av hurtigløps­teknikk. Det forklarer fysiske begreper, størrelser og lover som er relevante for hurtigløp på skøyter, samt relevante biomeka­niske prin­sipper. I separate kapitler gjennomgås så skøyte­teknikken på langsiden, i svingen og ved starten sett i lys av de fysiske og biomekaniske kunnskapene. Hvert av disse kapitlene avsluttes med en opp­summering av hoved­poenger som grunnlag for teknikktreningen. Det er 32 illustrasjoner til innholdet.

Kompendiet er trykket i A5-format på 130 g papir med stivere permer, og innbindingen er limfrest softcover (ligner pocketbok). Omslaget er foliert og dermed slitesterkt og fuktavvisende (smuss e.l. kan tørkes av) slik at den egner seg som håndbok.

Boka kan kjøpes ved å sende en email til Sven-Åge Svensson (svensven@online.no). Prisen er 250 kr. Overskuddet deles med Norges Skøyteforbund. Boka kan fås tilsendt, og da tilkommer 46 kr i porto. Betaling kan skje til konto eller VIPPSes – angi hva som er ønskelig ved bestilling.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex