Lisens

Norges Skøyteforbund pålegger alle utøvere som deltar i konkurranse og trening (inkl. Skøyteskole) om å løse lisens for hver sesong.

Løpere som er påmeldt i konkurranser, og ikke har gyldig lisens, nektes å starte i konkurransen. Dette er i henhold til NSFs lover og spesielle bestemmelser.

Klubbens ansvar

Det er klubbenes ansvar å påse at klubbens løpere har løst lisens før de starter i løp. NSF vil foreta jevnlige stikkprøver. Ved manglende lisens informeres klubb umiddelbart. Har en løper deltatt i konkurranse uten gyldig lisens, vil løperens resultat bli strøket,
og angjeldende løper får ikke starte i nytt stevne før lisens er betalt.

Trening og utenlandsdeltagelse

Uavhengig av om utøveren har Grunnlisens eller Utvidet lisens, gjelder også lisensen trening og løp i utlandet. 

Idrettsforbundets Barneidrettsforsikring omfatter alle løpere frem til de fyller 13 år og forsikringen gjelder både idrettsskade og ulykkesskade.

Lerøy Statnett Eterni Fila Sparebanken Øst Polar Fuel of Norway Sparebankstiftelsen DNB