Skøyteforbundet / Lisens

Lisens

Norges Skøyteforbund pålegger alle utøvere som deltar i konkurranse og trening (inkl. Skøyteskole) om å løse lisens for hver sesong.

Løpere som er påmeldt i konkurranser, og ikke har gyldig lisens, nektes å starte i konkurransen. Dette er i henhold til NSFs lover og spesielle bestemmelser.

Klubbens ansvar

Det er klubbenes ansvar å påse at klubbens løpere har løst lisens før de starter i løp. NSF vil foreta jevnlige stikkprøver. Ved manglende lisens informeres klubb umiddelbart. Har en løper deltatt i konkurranse uten gyldig lisens, vil løperens resultat bli strøket,
og angjeldende løper får ikke starte i nytt stevne før lisens er betalt.

Trening og utenlandsdeltagelse

Uavhengig av om utøveren har Grunnlisens eller Utvidet lisens, gjelder også lisensen trening og løp i utlandet. 

Idrettsforbundets Barneidrettsforsikring omfatter alle løpere frem til de fyller 13 år og forsikringen gjelder både idrettsskade og ulykkesskade.

Engangslisens

Alle deltakere som deltar av et av NSFs org.ledd er underlagt NIFs regelverk, herunder også antidopingreglene. Dette gjelder også hvis en løser engangslisens og kun deltar på ett arrangement. 

Ventetid

Sjekk forsikringsbeviset under og dekningsgrad. Legg merke til at det er 60 dagers ventetid på oppstart ved grunnlisens, kun 3 dager ved utvidet lisens.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex