Skøyteforbundet / Lisens / Lisenspriser

Lisenspriser

Ny lisensperiode 2023-2024. Den gjelder fra 01.09-2023 til 31.08 2024. Lisensen løser du i MIN IDRETT

Oppdaterte priser: 

NSF grunnlisens (GL) barneidrett

01.01.2011-

31.12.2021

kr 0,-

       

NSF grunnlisens ungdom (GL)

01.01.2006-

31.12.2010

kr 750,-

NSF utvidet lisens ungdom (UL)

01.01.2006-

31.12.2010

kr 1100;-

NSF grunnlisens voksen (GL) 

01.01.1924-

31.12.2005

kr 950,-

NSF utvidet lisens voksen (UL)

01.01.1924-

31.12.2005

kr 1300,-

NSF Trimklasse (kun trening)

 

NSF Veteranlisens (trening og konkurranse)

01.01.1924-

 

01.01.1924-

31.12.2010

 

31.12.1999

 

kr 500,-

 

kr 950,-

 

NSF engangslisens, VIPPS 90433

01.01.1924-

31.12.2010

kr 100,-

NSF administrativ "lisens"                 01.01.1924-        31.12.2005     kr 0,-

Administrativ lisens er en registrering i hver enkelt klubb for å få en oversikt over medlemmer som er aktive i klubben i andre roller enn utøver. Administrativ lisens kan registreres på styremedlemmer, trenere, lagledere og officials med aktivt medlemskap. Dette er ikke en forsikring som andre lisenser, kun en registrering for å dokumentere klubbens aktivitet. 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex