Skøytetinget

Velkommen til Skøytetinget 2023 som arrangeres 9.-11. juni på Thorbjørnrud Hotell - Jevnaker. Jevnaker IF Skøyter er vertskap for Skøytetinget 2023.

Se saksdokumenter og program nederst (nedtrekksmeny DOKUMENTER)

 

Antall delegater fra hver klubb/lag

For informasjon om representasjonsrett, vises det til NSFs lov §15.

Antall lisenser bestemmer antall delegater

Innsending av forslag/saker til tingbehandling

Innkommende forslag skal henvise til gjeldende paragraf i NSF’s lov/spesielle bestemmelser, samt inneholde forslag til ny lovtekst, samt begrunnelse for forslaget.

Forslag om endringer i spesielle bestemmelser må sendes via klubb/krets innen 15.april (utsatt frist fra 31.3)

Forslag om lovendinger må sendes via klubb/krets innen 12.mai

Forlagene sendes i word-format til: skoyteforbundet@nif.idrett.no

Gjeldende regelverk

NSFs Årbok 2021-2023

NSFs årbok gjøres tilgjengelig i dokumentlisten under i slutten av mai. I denne inngår styrets beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Av økonomiske og miljømessige hensyn, blir ikke årboken trykket og sendt ut. Den vil kun være tilgjengelig digitalt.

Transport

Det er begrenset med kollektivt fra Gardermoen

Kollektivt fra Gardermoen:

Direktebuss kl. 12:00 og 15:50 fra plattform 36 (ca. 45 min)

Fra Oslo er det flere muligheter med bussbytte på Hønefoss.

Vi bestiller transport til Gardermoen søndag kl. 16:15 fra hotellet. NSF dekker denne transporten da det ikke går annen alternativ transport. 

Valg

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling 2023.pdf

BEGRUNNELSE VALGKOMITE.pdf

Valgkomiteens leder: Jens Vasaasen: jensvasaasen@hotmail.com

 

Påmelding  innen 16.april her

Hotellbooking innen 16.april her (bruk koden «skøytetinget» )

(pakkepris overnatting, møtedeltagelse, samt alle måltider inkludert: 4560,- enkeltrom, 3760,- pr. person dobbeltrom)

Delegater som KUN skal delta på møtene + lunsj må booke direkte på epost: booking@thorbjornrudhotell.no (1190,-)

 

 

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex