Skøyteforbundet / NSF innfører Helseattest for representasjonsutøvere
Foto: Douwe Bijlsma
Foto: Douwe Bijlsma

NSF innfører Helseattest for representasjonsutøvere

NSFs innfører helseattest for utøvere som skal representere på junior- og seniornivå. Helseattesten er et samarbeid mellom særforbund, Sunn Idrett og Olympiatoppen.

Kunstløp starter opp oktober 2023, kortbane og hurtigløp skal implementere helseattest i 2024.

Dette er et samarbeid mellom Sunn Idrett, Olympiatoppen og involverte særforbund. Andre forbund som har helseattest pr. dags dato:

-Norges Skiforbund

-Norges Friidrettsforbund

-Norges Orienteringsforbund

-Norsk Skiskytterforbund

Helseattest kreves for løpere som skal representere Norge i junior og senior (ikke klubbrepresentasjon ved for eksempel interklubb, kun uttak fra NSF).

Hensikten med helseattesten er å sikre at alle utøvere som representerer Norge har god helse.

Helseattesten bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsmessige eller andre relevante medisinske utfordringer som bør tas tak i før det er aktuelt med internasjonal representasjon. 

Med dette ​ønsker vi å bidra til tidlig og fagkyndig hjelp til utøvere som trenger det​, noe som legger til rette for både god helse og gode prestasjoner på sikt.

Praktisk info om helseattest:

Alle løpere som skal representere NORGE i internasjonale stevner på senior- og juniornivå hvor NSF står for uttak av løpere må ha godkjent helseattest.

NSFs medisinske ansvarlige (offentlig godkjent helsepersonell) gjennomgår alle helseattestene som sendes inn, uavhengig av om utøvere skal representere eller ikke.

Utøvere som skal representere må ha godkjent helseattest før påmeldingsfristen til aktuell representasjon. Utøvere som ikke er på forbundslag som ønsker å bli vurdert for uttak må selv ta initiativ til å skaffe seg helseattest. Løpere på forbundslag vil få informasjon om hvordan/når legesjekk vil gjennomføres.

Helseattesten består av to deler. Både egenerklæringsskjemaet og legeerklæringen må være utfylt, samt signert og sendt inn digitalt før innleveringsfristen. 

Vurdering av attesten utføres av lege i forbundet når egenerklæring og legeundersøkelse er sendt inn. Ved godkjent attest vil du motta en SMS på det. Om det trengs ytterligere informasjon eller attesten ikke er godkjent vil du bli kontaktet av helseattestteamet i NSF.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. (foresatte logger inn og fyller ut sammen med utøver)

Alle utøvere som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSF  må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

Flyten i den digitale ordningen:

For utøver:

Egenerklæringen:

 1. Den digitale Helseattestløsningen krever at utøver over 16 år har egen Bank ID. For utøver under 16 år logger foresatte inn.
 2. Utøver/foresatt går inn på følgende link: Egenerklæring FØR legebesøk
 3. Logger seg på med Bank ID eller Bank ID på mobil
 4. Dersom du er logget inn som foresatt må du velg hvem du ønsker å registrere.
 5. Svar på skjemaet ved å følge instruksjonen og avslutt med å trykke på Send Egenerklæring
 6. Du vil motta SMS med bekreftelse på mottatt egenerklæring.

Legeundersøkelsen :

 1. Bestill time hos legen i god tid
 2. Skriv ut infoskrivet med papirutgave av legeundersøkelsen under og ta det med til legen i tilfelle legen av en eller annen grunn ikke får sendt inn digitalt.
 3. Legen går gjennom egenerklæringen, fyller ut og sender inn legeundersøkelsen.
 4. Dersom legen ikke får sendt inn digitalt må du som utøver ta bilde av legeerklæringen, gå inn på egenerklæringslinken på nytt og laste bildet opp der.

Lenke til infoskriv til lege .docx

For legen:

Legeeklæringen:

 1. Legen går inn på følgende link: Link til innlogging
 2. Logg inn med Bank ID eller Bank ID på mobil
 3. Fyll inn fødselsnummeret til utøveren og trykk søk
 4. Trykk på kortet med utøveren og du vil få opp to faner
 5. Gå inn på egenerklæringen og gå gjennom den
 6. Gå så inn på Helseattesten og fyll ut legeerklæringen
 7. Huk av for samtykke og send inn
 8. Når det er gjort vil du få en bekreftelse på SMS.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt: skoyteforbundet@nif.idrett.no 

 

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex