Skøyteforbundet / Utdanning og kurs / Trenerutdanning

Trenerutdanning

Trenerne spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive skøyteopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

Dagens trenere skal jobbe med ulike målgrupper og håndtere kravene fra utøverne, deres foreldre, klubber og andre interessenter. Dette har ført til at trenere må fylle en rekke roller. Denne kompleksiteten gjør det å være trener i dag både mer spennende og utfordrende enn noen gang tidligere. Trenerutdanningen NSF tilbyr er ett bidrag til å møte denne utfordringen. Ved å øke trenerkompetansen vil man i større grad bidra til Skøyteglede for alle.

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten er obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex