Skøyteforbundet / Hurtigløp / Smittevern ved stevner i hurtigløp
corona612_ntb.jpg

Smittevern ved stevner i hurtigløp

Covid- 19 krever visse tilpasninger ved stevneavvikling.

Alle som skal være til stede i hallen må registreres digitalt på forhånd, Hvis det totale antall personer tillater det, kan hver løper kan ha med 1 foresatt/tilskuer pr. dag.

Smittevern ved hurtigløpsstevner

oppdatert 4.1: Ingen arrangementer skal gjennomføres innendørs i perioden 4.1-18.1 (toppidrett unntatt)

NB: For arrangører: sjekk om det er lokale restiksjoner lokalt i din kommune

 1. Hovedprinsipper
 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer. Lagleder og trenere må påse at klubbens løpere overhoder dette. Hvis det er umulig å holde denne avstand til enhver tid, bør utøvere, lagledere og trenere over 13 år bruke munnbind (unntatt når man går løp eller når dette hindrer utførelse av oppgaven man er satt til å gjøre).
 1. Ved eventuelle avlysning av stevner

Det er til enhver tid retningslinjer for idrett fra FHIs og kommunen der arrangementet finner sted som er gjeldende. Evt. avlysning skal skje i samråd mellom klubb og forbund. Arrangør kan ikke avlyse arrangement senere enn 3 dager før (med mindre nye retningslinjer foreligger)

 1. Koronaansvarlig

Arrangør skal ha en smittevernsansvarlig på arrangementer. Smittevernsansvarlig skal kontrollere antall tillatte personer til stede, ha kontaktopplysninger på alle til stede, sørge for at deltakerne holder avstand og generelt gjennomfører arrangementet i henhold til smittevernveileder for idretten.

Smittevernsansvarlig skal involveres i planleggingen av arrangementet senest 2 uker før stevnet. Ved behov for avklaringer skal smittevernsansvarlig kontakte overdommer og NSFs administrasjon

Lagleder er ansvarlig for at klubbene også stille med en koronaansvarlig, og navn oppgis på denne. Klubbene må selv stille med munnbind til alle på laget, inkludert støtteapparat. 

 1. I hall 
 • 1 meters avstand til enhver tid.
 • Arrangementet kan ha maksimum 200 personer inne i hallen til enhver tid hvis det er fastmonterte seter (50 uten fastmonterte seter) (løpere, trenere,dommere, tilskuere). Funksjonærer og andre frivillige telles ikke inn i antallet. (Husk at det ikke er et mål at det skal være 200 personer inne.)
 • Alle registreres inn i hall på smittesporingslisten, det skal derfor være bemanning i døren gjennom hele arrangementet. 
 • Alle som skal være til stede i hallen må registreres digitalt på forhånd, Hvis det totale antall personer tillater det, kan hver løper kan ha med 1 foresatt/tilskuer pr. dag. Videre kan hver klubb ha 1 lagleder og 1 trener hvis det er 1 løper. 2 løpere eller flere fra en klubb tilsier 2 trenere. Større lag med løpere fra flere klubber (for eksempel Mjøsteam og Sørmarka), kan ha inntil 4 trenere. Arrangør kan justere dette i forkant av det det enkelte stevne i henhold til hvor mange påmeldte det er til konkurransen, så følg med på informasjon fra denne. Lister og/eller filer fra digital registrering makuleres/slettes etter 10 dager.
 • Koronaansvarlig er ansvarlig for oppbevaring og sletting av listen lokalt, NSF er ansvarlig for sletting av den digitale innmeldingslisten.
 • Garderober: Kun løpere har tilgang på garderober. Hvis yngre løpere trenger assistanse fra foresatte må dette skje på tribune. Registrer antall personer som kan være inne i en garderobe om gangen og når de har adgang. Hvis muligheter for flere garderober, tildel klubbene garderobe. Det samme gjelder eventuelle treningsrom.
 • Tidsskjema må settes opp hvor man tar hensyn til at det kan være maksimum 200 personer inne på arenaen om gangen. Det må vurderes å avvikle stevnet i grupper der hallen tømmes etter hver gruppe og ny gruppe registreres inn.
 • Det må også vurderes om det på tilsvarende måte må settes opp treningstider for de forskjellige klassene.
 • For å begrense antall personer i garderobene, må det settes opp et skjema med tidspunkter når de forskjellige har adgang i henhold til tidskjema for løpet.
 • Det skal være håndsprit tilgjengelig i garderober, ved innganger, kafeteriaer etc.
 • Det arrangeres ikke felles premieutdeling. Ved bruk av seierspall må det sørges for at de på pallen har minimum 1 meters avstand. Ved annen utdeling av premier må det sørges for at dette foregår i henhold til gjeldende smittevernsregler.
 • Hvis arrangøren har egen kiosk må det tas smittevernhensyn. Selvbetjening bør begrenses. Pass på at det til enhver tid ikke er for mange inne.
 • Matservering til funksjonærer: Porsjonspakke med påsmurte rundstykker/brødskiver. Ikke selvbetjening ved servering av varm mat. Ha håndsprit tilgjengelig.
 • Arrangør skal ha portvakt ved alle dører hvor mange går ut og inn, slik at ikke alle tar på dørene.
 • Arrangør skal sørge for hyppig renhold av dørhåndtak, toaletter etc.
 1. Utendørs (600 betinger fastmonterte seter)
 • 1 meters avstand til enhver tid.
 • Arrangementet kan ha maksimum 600 personer inne på området til enhver tid (løpere, trenere, tilskuere). Dommere, funksjonærer og andre frivillige telles ikke inn i antallet. (Husk at det ikke er et mål at det skal være 600 personer inne på området.)
 • Alle registreres på smittesporingslisten, det skal derfor være bemanning i porten (eller annet passende sted) gjennom hele arrangementet. 
 • Alle som skal være til stede må registreres digitalt på forhånd. Hvis det totale antall personer tillater det, kan hver løper kan ha med 1 foresatt/tilskuer pr. dag. Videre kan hver klubb ha 1 lagleder og 1 trener hvis det er 1 løper. 2 løpere eller flere fra en klubb tilsier 2 trenere. Større lag med løpere fra flere klubber (for eksempel Mjøsteam og Sørmarka), kan ha inntil 4 trenere. Arrangør kan justere dette i forkant av det det enkelte stevne i henhold til hvor mange påmeldte det er til konkurransen, så følg med på informasjon fra denne. Lister og/eller filer fra digital registrering makuleres/slettes etter 10 dager.
 • Koronaansvarlig er ansvarlig for oppbevaring og sletting av listen lokalt, NSF er ansvarlig for sletting av den digitale innmeldingslisten.
 • Garderober: Kun løpere har tilgang på garderober. Hvis yngre løpere trenger assistanse fra foresatte må dette skje på tribune. Registrer antall personer som kan være inne i en garderobe om gangen og når de har adgang. Hvis muligheter for flere garderober, tildel klubbene garderobe. Det samme gjelder eventuelle treningsrom.
 • For å begrense antall personer i garderobene, må det settes opp et skjema med tidspunkter når de forskjellige har adgang i henhold til tidskjema for løpet.
 • Det skal være håndsprit tilgjengelig i garderober, ved innganger, kafeteriaer etc.
 • Rom/områder der man ikke klarer å overholde smittevernsreglene, må avstenges.
 • Det arrangeres ikke felles premieutdeling. Ved bruk av seierspall må det sørges for at de på pallen har minimum 1 meters avstand. Ved annen utdeling av premier må det sørges for at dette foregår i henhold til gjeldende smittevernsregler.
 • Hvis arrangøren har egen kiosk/kafeteria må det tas smittevernhensyn. Selvbetjening bør begrenses. Pass på at det til enhver tid ikke er for mange inne.
 • Matservering til funksjonærer: Porsjonspakke med påsmurte rundstykker/brødskiver. Ikke selvbetjening ved servering av varm mat. Håndsprit tilgjengelig.
 • Arrangør skal ha portvakt ved alle dører hvor mange går ut og inn, slik at ikke alle tar på dørene.
 • Arrangør skal sørge for hyppig renhold av dørhåndtak, toaletter etc.
 1. Noen hovedpunkter som arrangører må ta hensyn til:
 • Start tidlig med hensyn til planlegging av stevne ut fra de fasiliteter som finnes (inne/ut) på arenaen.
 • Kontakt kommunelege med informasjon om arrangementet og hvordan ivareta smittevernregler.
 • På arenaen ha plakater og avgrense eventuelle tribuner i forhold til smittevernregler.
 • Få raskt oversikt over antall deltakere i de ulike klassene og er deltakelsen innenfor gitt kriterier med hensyn til antall personer.
 • Sett opp tidsplan og del eventuelt opp stevne i ulike deler for å ha kontroll med hensyn til antall personer innenfor gitte rammer, for tiden 200 personer. Sett også opp tidsplan for adgang garderober (anbefalt til 30 minutter før et løp til 30 minutter etter et løp).
 • Akkreditering kan være aktuelt i deler av stevne med mange deltakere, støtteapparat sett i forhold til tilgang publikum.
 • Ut fra påmeldingen sette opp en oversikt over navn på løper, lagleder (maksimum 1) og trenere fra hver klubb. Denne danner grunnlaget for inngang i arenaen. Begrens antall trenere i forhold til antall løpere fra respektive klubb/team.
 • Avhold lagleder/info møte i god tid før stevnestart med hensyn til orientering om smittevernregler og stevnegjennomføringen. Hvis mulig, avholdes lagledermøte kun første stevnedag. Hvis nødvendig, kan tidspunktet endres fra 1 time før stevnestart. Dette må i så fall annonseres i god tid før det avholdes.
 1. Andre tilpasninger
 • Ha ett godt samarbeide med halleier og lokal smittevernslege.
 • Ved eventuelle begrensninger gjelder «førstemann til mølla», men lokale løpere og løpere på forbundslag vil prioriteres først. 
 • NSF/arrangør tar ikke økonomisk ansvar for eventuelle stevner som må avlyses på grunn av Covid-19. Hvis arrangør har hatt utgifter, kan det ikke garanteres at hele påmeldingsavgiften blir refundert.
 • For å sikre at smittevern blir ivaretatt under stevner kan påmeldingsavgiften pr. stevne økes med kr 20,- (for å dekke klubbenes ekstrautgifter).
 • Alle løpere må medbringe egne armbind når de deltar på skøyteløp. Dette for å beskytte løpere og våre funksjonærer på benken mot smitte ved at de slipper å være i kontakt med armbind som mange har berørt tidligere. Regelverket åpner for at løpere kan bruke personlige armbind, og en ekstra fordel er at da kan man sikre at man har armbind som passer. I klassene fra 12 år og oppover er personlige armbind obligatorisk. For klassene rekrutt, 10 og 11 år tillates at løperne stiller til start uten armbind. Dette gjelder så lenge smittevernhensyn gjør at bruk av felles armbind ikke anbefales. Husk at man må ha disse i alle fire farger (hvit-rød-gul-blå), slik at man er dekket for både indre og ytre, samt kvartettstart. Armbindene kan man lage selv, eller bestille de fra en produsent, for eksempel Spinno på Geithus. Vi ber om at klubbene hjelper til med å sikre at alle som skal delta i løp, har disse og tar de med seg til konkurranser.

Se også Koronavettregler

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex