Skøyteforbundet / Retningslinjer Covid-19 / Retningslinjer for Covid-19
drikke.jpg

Retningslinjer for Covid-19

NSF vil til enhver tid oppdatere disse etter NIF og FHIs retningslinjer:

Helsedirektoratet har i samarbeid med NIF utarbeidet retningslinjer for idrett. Retningslinjene sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet for maks 20 personer i en gruppe (200 ved arrangement og stevne) som holder en avstand på minimum en meter, der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne (unnatt barne- og ungdomsidrett). Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.

Norges Skøyteforbund har nå utarbeidet anbefalinger for hvordan våre klubber og idrettslag kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. 

 

Koronavettregler, NSF, oppdatert 4.august, kl. 14:56

Endringer er merket med kursiv.

 • Den enkelte klubb/idrettslag er selv ansvarlig for at den organiserte aktiviteten er i henhold til de gjeldende retningslinjer fra NSF og NIF.
 • Ved all organisert trening skal det være en trener eller ansvarlig voksen til stede som sørger for at de gjeldende retningslinjer følges.
 • Klubben som er ansvarlig for aktivitet skal ha navnelister på de som er til stede på treninger
 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Aktiviteten skal gjennomføres med 1-meters avstand. For utøvere under 20 år (barne- og ungdomsidrett) er det åpent for nærkontakt under trening og konkurranser innenfor samme fylke. Fylkesbegrensningen gjelder kun utøvere under 20 som har fått unntak fra 1-metersregelen. Alle som kan trene/konkurrere med større avstand kan fint gjøre dette utenfor eget fylke.
 • Trening innendørs/ishall: Det er den enkelte arena som må lage egne smittevernregler for sin arena. De må også definere hvor mange de kan ha i hallen til enhver tid. Dette bestemmes av fasiliteter for å knyte skøyter etc. 
 • Garderober kan benyttes.
 • Det bør være antibac tilgjengelig 
 • Bruk av utstyr: Det anbefales håndvask før og etter bruk av fellesutstyr.
 • Foresatte henstilles til å ikke være til stede i hall under trening for å begrense smitte, samt for å begrense krav til renhold etter hver gruppe. Hvis veldig unge løpere (under 11 år) trenger assistanse av foresatte, ved spesielle behov, bør dette avtales med camp/klubb/trener.Tilgang for foresatte skal kun skje i helt spesielle tilfeller. Arrangør/klubb må ha oversikt,samt kontaktinfo til alle som har vært tilstede på trening hvis smittesporing blir nødvendig.
 • Unngå bruk av kollektivtransport til trening om mulig.
 • Ved konkurranser/stevner: det er tillatt 200 tilstede på arrangement. Se for øvrig NIFs retningslinjer for arrangement. Ved avvikling av stevne/konkurranse skal dette avklares med Norges Skøyteforbund senest 14 dager før. 
 • Ved større camper/treningsleir skal arrangørklubb lage egne smittevernsregler. Disse skal sendes NSF senest 14 dager før camp/leir.

Ha det gøy!

Ta vare på hverandre!

God treningsøkt!

 

NIFs veileder

Folkehelseinstituttets veileder

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB