Skøyteforbundet / Covid-19 / Retningslinjer for Covid-19
drikke.jpg

Retningslinjer for Covid-19

NSF vil til enhver tid oppdatere disse etter NIF og FHIs retningslinjer.

Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

Norges Skøyteforbund følger regjeringens og NIFs anbefaling og ber alle klubber innstille aktivitet innedørs i perioden (med unnntak av toppidrett). Vi oppfordrer alle til å være legge til rette for gode utendørsaktiviteter for sine utøvere, innenfor de smitteråd som gleder nasjonal og lokalt for sitt sted. 

Alle NSFs nasjonale breddearrangementer er avlyst frem til og med 18.januar. Vi oppfordrer klubber om å arrangere lokale løp utendørs i sin region.

 

Helsedirektoratet har i samarbeid med NIF utarbeidet retningslinjer for idrett. 

Norges Skøyteforbund har utarbeidet anbefalinger for hvordan våre klubber og idrettslag kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. 

 

Koronavettregler, NSF, oppdatert 04. januar 2021

 

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs  skal utsettes til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper. Treningsgruppene skal være på maks 20 personer.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Toppidrett i NSF

NSF definenerer medlemmene av forbundslagene i hurtigløp, kunstløp og kortbane som toppidrettsutøvere. I hurtigløp regnes i tillegg løpere som tilfredstiller ISUs krav for internasjonal deltagelse og som ved på NC1 2020 og/eller NM 2020 har gått under følgende kvalifiseringstider:

 

 

500m

1000m

1500m

3000m

5000m

Kvinner

43,00

1.25,00

2.11,00

4.39,00

 ----

Menn

38,00

1.15,00

1.54,00

3.55,00

6.55,00


Ved økende smitte i landet og strengere krav fra myndighetene/NIF kan definisjonen av
eliteløpere strammes inn og gjelde færre utøvere. Da vil ny definisjon offentliggjøres på samme
måte. 

 

Ta vare på hverandre!

 

Koronavettkurs

NIF veileder

Folkehelseinstituttets veileder

Plan for åpning av kontaktidrett (Roller Derby og Synkronkunstløp over 20 år)

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB