Skøyteforbundet / Covid-19 / Retningslinjer for Covid-19
drikke.jpg

Retningslinjer for Covid-19

NSF vil til enhver tid oppdatere disse etter NIF og FHIs retningslinjer.

Alle NSFs nasjonale arrangementer er avlyst i november, samt NC for kunstløp 5.-6.des. LES MER

Det er mange kommuner som har strengere regler enn dette, sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for din kommune. (vi har ikke oversikt over alle)

Dette gjelder nå i: OSLO og BERGEN

Helsedirektoratet har i samarbeid med NIF utarbeidet retningslinjer for idrett. Retningslinjene sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet for maks 20 personer i en gruppe (200(inne)/600 (utendørs)ved arrangement og stevne (må ha fastmonterte seter for publikum)  som holder en avstand på minimum en meter, der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne (unnatt barne- og ungdomsidrett). Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.

Norges Skøyteforbund har nå utarbeidet anbefalinger for hvordan våre klubber og idrettslag kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. 

 

Koronavettregler, NSF, oppdatert 9.november 2020

Endringer er merket med kursiv.

 

 • Den enkelte klubb/idrettslag er selv ansvarlig for at den organiserte aktiviteten er i henhold til de gjeldende retningslinjer fra NSF og NIF.
 • Ved all organisert trening skal det være en trener eller ansvarlig voksen til stede som sørger for at de gjeldende retningslinjer følges.
 • Klubben som er ansvarlig for aktivitet skal ha navnelister på de som er til stede på treninger/arrangement/stevne.
 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Aktiviteten skal gjennomføres med 1-meters avstand. For utøvere under 20 år (barne- og ungdomsidrett) er det åpent for nærkontakt under trening og konkurranser innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region. For Roller Derbylag og Synkronkunstløp er det nå tillatt å trene kontakt innen samme klubb (det er lokale restriksjoner flere steder, sjekk din kommune) Anbefalingen om 1-meters avstand gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før/etter aktivitet etc.  Alle som kan trene/konkurrere med større avstand kan gjøre dette utenfor egen krets/region. 
 • Trening innendørs/ishall: Det er den enkelte arena som må lage egne smittevernregler for sin arena. De må også definere hvor mange de kan ha i hallen til enhver tid. Dette bestemmes av fasiliteter for å knyte skøyter etc. 
 • Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig hvis arenaen tillater dette. Det er da en forutsetning at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Garderober kan benyttes.
 • Det bør være antibac tilgjengelig 
 • Bruk av utstyr: Det anbefales håndvask før og etter bruk av fellesutstyr.
 • Foresatte henstilles til å ikke være til stede i hall under trening for å begrense smitte, samt for å begrense krav til renhold etter hver gruppe. Hvis veldig unge løpere (under 11 år) trenger assistanse av foresatte, ved spesielle behov, bør dette avtales med camp/klubb/trener.Tilgang for foresatte skal kun skje i helt spesielle tilfeller. Arrangør/klubb må ha oversikt,samt kontaktinfo til alle som har vært tilstede på trening hvis smittesporing blir nødvendig.
 • Unngå bruk av kollektivtransport til trening om mulig.

 

Ved konkurranser/stevner:

 • Arrangement innendørs:inntil 50 personer uten fast plass
 • Arrangement innendørs:inntil 200 personer ved fastmonterte seter
 • Arrangement utendørs:  inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Det er arrangørs ansvar å sørge for at publikum holder avstand under arrangementet. Det anbefales at stoler merkes på tribune.
 • Se for øvrig NIFs retningslinjer for arrangement,samt NSFs smittevernsrutiner for stevner/konkurranser:

kunstløp

hurtigløp

 • Ved større camper/treningsleir, med deltagere fra flere klubber samlet, skal arrangørklubb lage egne smittevernsregler. Disse skal sendes NSF senest 14 dager før camp/leir.
 • Det kan være viktig å være klar over at SARS-CoV-2 overlever best ved lav temperatur og lav luftfuktighet slik at utøvelse av visse idretter under slike forhold derfor kan medføre en høyere risiko for utbrudd av sykdom.

Ha det gøy!

Ta vare på hverandre!

God treningsøkt!

Koronavettkurs

NIF veileder

Folkehelseinstituttets veileder

Plan for åpning av kontaktidrett (Roller Derby og Synkronkunstløp over 20 år)

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB