Skøyteforbundet / Covid-19 / Retningslinjer for Covid-19
idrettslek12.jpg

Retningslinjer for Covid-19

NSF vil til enhver tid oppdatere disse etter NIF og FHIs retningslinjer.

Det er mange kommuner som har strengere regler lokalt enn hva som gjelder nasjonalt, sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for din kommune. SE HER

Helsedirektoratet har i samarbeid med NIF utarbeidet retningslinjer for idrett 

Norges Skøyteforbund har nå utarbeidet anbefalinger for hvordan våre klubber og idrettslag kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. 

Koronavettregler, NSF, gjeldende fra 20.juni

  • Full kontakt for voksne i breddeidretten.
  • Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets.
  • Ved idretts, - kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
  • Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand.
  • Toppidrett kan utøves som normalt. Seriespill kan gjennomføres både utendørs og innendørs.
  • Tilrettelagt karantene-/testregime for toppidrettsutøvere som returnerer fra utlandet gjør at disse kan trene og konkurrere kort tid etter retur.
  • Forsiktig oppmykning av innreiserestriksjonene for arrangementer på norsk jord.

 

Toppidrett/elite i NSF

NSF definenerer medlemmene av forbundslagene i hurtigløp, kunstløp og kortbane som toppidrettsutøvere. I hurtigløp regnes i tillegg løpere som tilfredstiller ISUs krav for internasjonal deltagelse og som ved på NC1 2020 og/eller NM 2020 har gått under følgende kvalifiseringstider:

 

 

500m

1000m

1500m

3000m

5000m

Kvinner

43,00

1.25,00

2.11,00

4.39,00

 ----

Menn

38,00

1.15,00

1.54,00

3.55,00

6.55,00


Ved økende smitte i landet og strengere krav fra myndighetene/NIF kan definisjonen av eliteløpere strammes inn og gjelde færre utøvere. Da vil ny definisjon offentliggjøres på samme måte. 

 

Ta vare på hverandre!

 

Koronavettkurs

NIF veileder

Folkehelseinstituttets veileder

 

Arrangementsretningslinjer:

KUNSTLØP

HURTIGLØP

 

27.jan: Brev til NIF fra NSF og NSSF

2.februar: Brev til FHI: Stengte ishaller i «Ring 1 kommunene» .pdf

 

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB