Skøyteforbundet / Covid-19 / Retningslinjer for Covid-19
Skjermbilde 16.april.JPG

Retningslinjer for Covid-19

NSF vil til enhver tid oppdatere disse etter NIF og FHIs retningslinjer.

Det er mange kommuner som har strengere regler lokalt enn hva som gjelder nasjonalt, sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for din kommune. SE HER

Helsedirektoratet har i samarbeid med NIF utarbeidet retningslinjer for idrett 

Norges Skøyteforbund har nå utarbeidet anbefalinger for hvordan våre klubber og idrettslag kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. 

 

Koronavettregler, NSF, gjeldende fra 16.april

Endringer er merket med kursiv.

Norges Skøyteforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 14.april. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av stevner og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd.

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 

REGJERINGENS OPPDATERING 14.april

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger.

 • Den enkelte klubb/idrettslag er selv ansvarlig for at den organiserte aktiviteten er i henhold til de gjeldende retningslinjer fra NSF og NIF.
 • Ved all organisert trening skal det være en trener eller ansvarlig voksen til stede som sørger for at de gjeldende retningslinjer følges.
 • Klubben som er ansvarlig for aktivitet skal ha navnelister på de som er til stede på treninger/arrangement/stevne.
 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Trening innendørs/ishall: Det er den enkelte arena som må lage egne smittevernregler for sin arena. De må også definere hvor mange de kan ha i hallen til enhver tid. Dette bestemmes av fasiliteter for å knyte skøyter etc. 
 • Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig hvis arenaen tillater dette. Det er da en forutsetning at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Garderober kan benyttes.
 • Det bør være antibac tilgjengelig 
 • Bruk av utstyr: Det anbefales håndvask før og etter bruk av fellesutstyr.
 • Foresatte henstilles til å ikke være til stede i hall under trening for å begrense smitte, samt for å begrense krav til renhold etter hver gruppe. Hvis veldig unge løpere (under 11 år) trenger assistanse av foresatte, ved spesielle behov, bør dette avtales med camp/klubb/trener. Tilgang for foresatte skal kun skje i helt spesielle tilfeller. Arrangør/klubb må ha oversikt, samt kontaktinfo til alle som har vært til stede på trening hvis smittesporing blir nødvendig.
 • Unngå bruk av kollektivtransport til trening om mulig.

Toppidrett/elite i NSF

NSF definenerer medlemmene av forbundslagene i hurtigløp, kunstløp og kortbane som toppidrettsutøvere. I hurtigløp regnes i tillegg løpere som tilfredstiller ISUs krav for internasjonal deltagelse og som ved på NC1 2020 og/eller NM 2020 har gått under følgende kvalifiseringstider:

 

 

500m

1000m

1500m

3000m

5000m

Kvinner

43,00

1.25,00

2.11,00

4.39,00

 ----

Menn

38,00

1.15,00

1.54,00

3.55,00

6.55,00


Ved økende smitte i landet og strengere krav fra myndighetene/NIF kan definisjonen av
eliteløpere strammes inn og gjelde færre utøvere. Da vil ny definisjon offentliggjøres på samme
måte. 

 

Ta vare på hverandre!

 

Koronavettkurs

NIF veileder

Folkehelseinstituttets veileder

Plan for åpning av kontaktidrett (Roller Derby og Synkronkunstløp over 20 år)

Arrangementsretningslinjer:

KUNSTLØP

HURTIGLØP

 

27.jan: Brev til NIF fra NSF og NSSF

2.februar: Brev til FHI: Stengte ishaller i «Ring 1 kommunene» .pdf

 

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB