Skøyteforbundet / Nyheter / 2020 / Nå kan klubbene søke post 3-midler
post 3.jpg

Nå kan klubbene søke post 3-midler

Fristen for å søke post-3 midler for 2020 er 15.november

Klubbene kan søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak.

Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom (13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet.

Prosjekter som faller utenfor ordningen:
• Støtte til utstyr
• Støtte til markedsføring
• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene

Søknadskrav:
• Tiltakene må være gjennomført i 2020 eller være påbegynt
• Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

NSF behandler kun søknader via dette skjema innen fristen. SØKNADSFRIST 15.november

Spørsmål ang. post 3 sendes til skoyteforbundet@nif.idrett.no

I forbindelse med tildelingene vil NSF sjekke antall lisensierte i de ulike aldersgruppene opp mot søknadene.

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB