Reinto - Foto Reidar Langkjær klippet sort hvitt.jpg

Regler hurtigløp

Norske regler

NSF_spes_best_2023-2024.pdf- 19.11.2023

NC-reglene 2023-2024.pdf - 30.11.2023

Håndbok for hurtigløp.pdf- 18.12.2023 TKH har utarbeidet denne håndbok for hurtigløp for at klubber og kretser skal ha et redskap som vil lette deres arbeid for sporten. Mye av stoffet er kjent fra før, men da har det eksistert som en mengde løse dokumenter som kanskje ikke alltid var like lett å finne fram i. Nå har vi samlet alt i ett dokument og blant annet fått en innholdsfortegnelse som burde gjøre det lettere å finne de opplysninger man er ute etter.  Dette er ment skal være et «levende» dokument, så oppdateringer og rettelser vil komme fortløpende. Dokumentet har derfor en dato på forsiden som forteller når den siste endring har funnet sted og en dato på det enkelte dokument som indikerer når det på dette er foretatt den siste rettelse. 

Finner man feil, mangler eller temaer man mener bør inn, ta kontakt med:

TKH v/Marcel Lesche Vanberg

Tlf. +47 90 91 10 55

E-post marcel@vanberg.no

 

ISU regler

ISUs konkurranseregler hurtigløp 2022.pdf - rev.01.11.2022

2022 Special Regulations Technical Rules Speed Skating_FINAL .pdf

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex