foto: Gunvor Bay
foto: Gunvor Bay

Tilpasninger stevner kunstløp

For kunstløp gjelder disse tilpasningene på stevner innendørs

Dette er de generelle reglene for idrett og Covid i NSF.

 

For kunstløp gjelder i tillegg disse tilpasningene innendørs:

Premieutdeling: Det er opp til arrangør hvordan de vil gjennomføre premieutdeling. 

Munnbind: se regler for bruk av minnbind i lenken over. Hvis panelet er plassert med god nok avstand må de ikke bruke munnbind ved dømming.

Varsling ved smitte under/etter stevne: Ihht nasjonale anbefalinger, gi beskjed til nærkontakter.

 

 

 

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex