Gruppebilde NSF versjon 3.jpg
Foto: Gunvor Bay

UTTAK AV NYE LØPERE TIL FORBUNDSLAG 2021 – 2022

Vi har lagt bak oss en sesong med svært få avviklede stevner. Toppidrettsutvalget har derfor besluttet at eventuelle uttak av nye løpere til forbundslag kunstløp for neste sesong vil foregå på følgende måte: 

Det gjøres løpende uttak til alle lag (med unntak av elite) fra og med sesongstart og frem til nyttår 2021. 

  • Toppidrettsutvalget legger fjorårets uttakskriterier til grunn (se kriterier under). Noen få justeringer er gjort, og de er markert i blått. 
  • Når det gjelder uttak til Rekrutt 2026 gjøres en helhetlig vurdering av løperens potensiale, og det foreligger ikke spesifikke kriterier.  For å bli vurdert må løpere være født i 2007 eller 2008. 

Forbundsløperne beholder plassene

Toppidrettsutvalget har besluttet at alle løpere som har hatt plass på
forbundslagene inneværende sesong vil beholde plassene sine også neste sesong.For de som rykker opp en konkurranseklasse: Om løperen tas ut som medtrenende eller som en delav laget avgjøres med bakgrunn i kriteriene som ble publisert i fjor, og med utgangspunkt i destevnene løperen har deltatt på inneværende sesong. For løpere som tas ut som medtrenende er det,som i fjor, mulig å kvalifisere seg inn på lag i løpet av sesongen (se uttakskriterier)

UTTAKSKRITERIER FORBUNDSLAG KUNSTLØP 2021 - 2022.docx.pdf

Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB