Landing-redigert.jpg
Foto: Gunvor Bay

Avlysninger og status NM-LM

Selv om smittetallene totalt sett har vært nedadgående de siste ukene har uforutsigbarheten med det nye muterte viruset gjort situasjonen mer usikker.

Å holde nasjonale stevner allerede om 12 dager er ikke realistisk slik det ser ut nå, dessverre.

Vi ser oss derfor nødt til å avlyse følgende:

Stevne Jar 19.-20.februar

Stevne Romerike/Ullensaker 20.-21.februar

NM-LM

Teknisk komite har i samarbeid med arrangør satt en siste deadline for avgjørelse om NM-LM 25.februar. Hvis ikke arrangement nasjonalt innendørs er tillatt på denne datoen vil NM-LM 2021 avlyses da løpere trenger forutsigbarhet og tid til forberedelser, samt arrangør trenger tid til å forberede arrangement. Uttaket vil publiseres på samme dato.

Alt.C for kvalifisering publisert 18.desember 2020 blir da gjeldende.

Vi ønsker å samle klubbene til et dialogmøte på Teams om NM-LM og situasjonen for klubbene mandag 15.2 kl 1900-2000. Det vil bli mulighet for å stille andre spørsmål og vi oppfordrer alle klubber til å diskutere internt og gi sin input på møtet. Invitasjon sendes på e-post til klubbene.

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB