nmlim logo 2021.jpeg

Justerte kvalifiseringskrav NM-LM 2021

Som informert på seksjonsmøtet online 15.12 har teknisk komite justert kvalifiseringsregler til NM-LM.

Dersom det kun gjennomføres 2 NC pr. klasse  etter jul: 
Deltakere vil kvalifiseres i følgende prioritering: 

 1. De som har deltatt i A-gruppen rangeres etter beste tekniske score for kortprogram og friløp i et stevne (likt som i ordinære sesonger)
 2. Klubbkvote vil kun være gjeldende for de som har deltatt i A-gruppen på et stevne denne sesongen
 3. De som ikke har deltatt i A-gruppen, men som har kvalifisert seg til A-gruppen denne sesongen

Dersom det kun gjennomføres 1 NC pr. klasse etter jul: 

Deltakere vil kvalifiseres i følgende prioritering: 

 1. De som har deltatt i A-gruppen rangeres etter beste tekniske score for kortprogram og friløp i et stevne (likt som i ordinære sesonger)
 2. Klubbkvote vil kun være gjeldende for de som har deltatt i A-gruppen på et stevne denne sesongen
 3. De som ikke har deltatt i A-gruppen, men som har kvalifisert seg til A-gruppen denne sesongen, rangeres etter opprykkscore (teknisk poengsum løper  oppnådde når de rykket opp)

Dersom det ikke gjennomføres noen flere stevner før NM-LM : 

Deltakere vil kvalifiseres i følgende prioritering: 

 1. De som har deltatt i A-gruppen rangeres etter beste tekniske score for kortprogram og friløp i et stevne (likt som i ordinære sesonger)
 2. Klubbkvote vil kun være gjeldende for de som har deltatt i A-gruppen på ett stevne denne sesongen
 3. De som var påmeldt til stevner som har blitt avlyst og har kvalifisert seg i A tidligere (forrige sesong for eksempel) 
 4. De som ikke har deltatt i A-gruppen, men som har kvalifisert seg til A-gruppen denne sesongen rangeres etter opprykkscore (teknisk poengsum løper oppnådde når de rykket opp)
 5. De som har best teknisk score i kortprogram og friløp i et stevne i ikke A-gruppen

Dispensasjoner

§16. 9a. , spesielle bestemmelser

Dispensasjoner i forbindelse med mesterskapene i kunstløp avgjøres av NSF/TK.

a.Dersom en løper, lag eller par i parløp og isdans ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperens, lagets eller parets klubb søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil bli vurdert. 

Tillegg: Hvis løper ikke får delta pga. strengere lokale retningslinjer pga. Covid -19 etc. kan det også søkes dispensasjon før uttaket

Da NM- LM er flyttet gjelder ikke dispensasjoner kun i høstsesongen som det er referert til i §16

 

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB