GOL.jpg

Elitestevne Gol

Gol IL inviterer elite og lokale løpere til Glitre stadion for å gjennomføre Nasjonalt Eliteløp 4, 20-21.februar 2021

Sted:                                GOL / Glitre stadion

Arrangør:                        Gol IL, skøytegruppa

Stevneleder Ola Halvard Jorde, Gol IL, skøytegruppa.

mobil +47 905 56 398 eller epost ohjorde@gmail.com

 

Startdato:                       20. februar 2021

Sluttdato                        21. februar 2021

 

Type: Elite + lokale løpere – ref. NC reglement 2020-2021

Deltakere: løpere som står på en av disse listene kan melde seg til stevnet.

List 1: Kvalifiserte-eliteløpere.pdf

List 2: Kvalifiserte - tillegg eliteløpere.pdf

Klasser:        Kvinner Junior elite, Kvinner senior elite

                      Menn Junior elite, Menn senior elite

 

Stevneprogrammet: Stevneprogrammet gjennomføres iht. NC reglement 2020-2021. Premiering som ved NC.

Arrangør påberoper seg muligheten til å endre start-tidspunkt dersom værforholdene tilsier dette.

Klasse

Lørdag 20.02

Søndag 21.02

Stevnestart

kl 12.00

Kl 12.00

Kvinner senior/junior              

500/1000/1500 m

500/1000/3000 m

Menn senior/junior

500/1000/3000 m

500/1500/5000 m

Startlisten: Dag 1.pdf

                      Dag 2.pdf

Påmelding: Påmelding med navn, klasse og distanser sendes til:

Jan Tore Rue, E-post: golilskoytegruppe@gmail.com

Max 2 distanser pr. løper pr dag.

Påmeldingsfrist til uttate løpere: tirsdag 16.februar 2021, kl. 20.00

Stevneavgift: kr 300,- pr distanse

Innbetaling deltakeravgift: Vennligst innbetal deltakeravgift til Gol IL, skøytegruppa Kontonr. 2324.07.19290 - merk innbetaling ”Elite 4” og navn på klubb.

 

Lagledermøte: Vil bli avholdt på egnet sted – kan bli ute.

Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=bNNLPIPqYMM

Armbind: Hver løper må sørge for at han/hun har riktig armbind til start.

Garderobeplan: Det settes opp garderobeplan. Alle løpere som tilhører samme «gruppe», bruker samme garderobe. Det blir ikke mulighet for å dusje på Glitre.

Overnatting:

Det er gjort avtale med Pers Hotel.

Ved bestilling bruk kodeord «SKØYTER»

- pris dobbeltrom kr. 1775,- pr. d. inkl. frokost

- pris enkeltrom kr. 1455,- pr. d. inkl. frokost

 

Informasjon om Covid-19 smittevernregler: Det kan bli innført begrensninger mht. publikum avhengig av antall påmeldte løpere/lagleder/trenere.

Forbehold om avlysning: Vi har mottatt skriftlig positiv tilbakemelding fra Kommuneoverlegen i Gol vedr. gjennomføring av Elitestevnet.

Koronasporing: NSF har utarbeidet et digitalt skjema for eventuelt smittesporing som alle må fylle ut: link her. Frist: 19.februar, kl.15:00

Les mer om smittevern ved hurtigløp stevner på NSF.

Covid ansvarlig ved Eliteløp 4: Marita Embre Stigen
Telefon: 418 09 392

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex