Foto: Rafal Oleksiewicz
Foto: Rafal Oleksiewicz

Påbudet om personlige armbind

Det er igjen påbudt å ha egne armbind
Lerøy Statnett Fila Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Medex