Foto: Henning Luke Tørnby
Foto: Henning Luke Tørnby

Søk støtte til samlinger/boot camps

Vil din klubb arrangere samling eller boot camp? Vi minner om at dere kan søke støtte via Sparebankmidlene

Roller derby fikk i 2018 tildelt midler fra Sparebankstiftelsen som blant annet skulle gå til samlinger og boot camps. Det er blitt arrangert en del færre enn NSF la opp til søknaden, og derfor oppfordrer prosjektgruppa for Sparebankmidlene og NSF alle klubber til å søke midler til dette innen utgangen av 2022.

Det er mulighet til å søke om midler til både små og store samlinger/kurs. Pengene kan blant annet brukes til halleie eller å leie inn trenere. Det er satt et tak på maks 50 000 per arrangement (1500 per deltager).

Vi har støttet klubbene i flere runder med utstyr, så dette vil ikke prioriteres nå i sluttfasen av prosjektet. 

Søknadene blir behandlet fortløpende - les mer om vilkår her: Prosjekt Roller Derby 2018-2022 (skoyteforbundet.no) (punkt 1 om "samlinger")

Prosjektgruppa Sparebankmidlene,

Karen Winther

Tina Hovelsen

Ingrid Hagerup

Lise Røsto Jensen

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex