Støtteordninger


Vi vil publisere informasjon og øvrige frister for de ulike støtteordningene fortløpende
 
POST 3 2019, frist 30.oktober
 

Klubbene kan nå søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak for 2019.

 

 

Klubbene kan nå søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak for 2019. Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom.

(13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet.

Prosjekter som faller utenfor ordningen: 

• Støtte til utstyr 
• Støtte til markedsføring 
• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene 

Søknadskrav: 

• Tiltakene må være gjennomført i 2019 eller være påbegynt
• Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

NSF behandler kun søknader via dette skjema.

SØKNADSKJEMA

FRIST 31. OKTOBER

Spørsmål ang. post 3 sendes til post3@skoyteforbundet.no

Lerøy Statnett Eterni Fila Sparebanken Øst Polar Fuel of Norway Sparebankstiftelsen DNB