Støtteordninger

Info om ulike støtteordninger


Vi vil publisere informasjon og øvrige frister for de ulike støtteordningene fortløpende:

 

27.mars 2020:

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

 

POST 3 midler, info om 2020 publiseres høsten 2020

 

 

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB