Støtteordninger

Info om ulike støtteordninger

Vi vil publisere informasjon og øvrige frister for de ulike støtteordningene fortløpende:

1. Gjensidigestiftelsen: https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Frist 2024: Aktiv i naturen 5.juni 2024, Aktiv fritid for alle 1.september 2024.

2. Sparebankstiftelsen på Østlandet: https://sparebankstiftelsen.no/

Søknadsfristene for beløp over 50.000 kroner til tiltak for barn og unge er: 1. april, 1. september og 1. desember. For beløp opptil 50.000 kroner er fristen løpende.

3. Dam stiftelsen: https://www.dam.no/

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

  • 15. september 2024: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema for skisse her.
  • 15. november 2024: Søknadsfrist skisse. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending. 
  • 6. februar 2025: Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad. 
  • 3. april 2025: Søknadsfrist, utvidet søknad. 
  • 20. juni 2025: Offentliggjøring av tildeling.  

4. Bergenprisen: https://bergesenstiftelsen.no/sok-stotte

Frist 2024: 19.januar, 03.mai, 09.august.

 

Andre støtteordninger

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex