Støtteordninger

Info om ulike støtteordninger

Vi vil publisere informasjon og øvrige frister for de ulike støtteordningene fortløpende:

1. Gjensidigestiftelsen: https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/

Frist 2023: 1.mars og 1.september

2. Sparebankstiftelsen på Østlandet: https://sparebankstiftelsen.no/

Frist 2023: 1.april, 1.september, 1.desember

3. Dam stiftelsen: https://www.dam.no/

Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2.januar og 2.juni. Dams søknadsfrist for helseprosjekter er 15.september (høstprosjekter) og 15.mars (vårprosjekter).

4. Bergenprisen: https://bergesenstiftelsen.no/sok-stotte

Frist 2023: 03.februar, 05.mai, 11.august, 27.oktober.

5. Regjeringen:

200 millioner til mangfold og inkludering i idrett og fysisk aktivitet - regjeringen.no

Andre støtteordninger

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex