Skøyteforbundet / Nyheter / 2024 / Skøytekalenderen 2024
Foto: Douwe Bijlsma
Foto: Douwe Bijlsma

Skøytekalenderen 2024

Nok en gang foreligger SKØYTEKALENDEREN etter en endt sesong. Dette er nr. 49 i rekken. Som de seneste årene kommer SKØYTEKALENDEREN nå kun i digital versjon.

Norge har lagt en god skøytesesong bak seg. Dessverre har det vært en del sykdom blant mange løpere. Uten dette hadde sesongen vært ennå bedre. Likevel har det ikke manglet på høydepunkter Toppen var kanskje det norske lagtempolaget for menn som vant gull og satte verdensrekord under EM i Heerenveen.

EM bød i tillegg på gull til Peder Kongshaug (1500 m), sølv i team sprint menn, og bronse til Ragne Wiklund (3000 m), Sander Eitrem (5000 m), Allan Dahl Johansson (fellesstart) og team sprint for kvinner. I VM enkeltdistanser ble det sølv til herrelaget i lagtempo, bronse til herrelaget i team sprint og individuelt til Sander Eitrem (5000 m) og Peder Kongshaug (1500 m). Da Hallgeir Engebråten tok bronse sammenlagt i VM allround må konklusjonen være at sesongen har gitt oss en god medaljefangst.

Våre juniorer gjennomførte et sterkt VM-junior i Japan og viste at etterveksten i øyeblikket er god. Troppen reiste hjem med fem gull. Disse fordelte seg slik: Didrik Eng Strand på 1500 m og sammenlagt allround,
Sigurd Henriksen på 5000 m (tredje på rad), Aurora Grinden Løvås på 3000 m og det norske herrelaget i team sprint. I tillegg ble det to sølv (allround kvinner og lagtempo menn) og to bronse (5000 m og allround menn). Selv om toppene holder et ekstremt høyt nivå, skal det ikke legges skjul på at kvantiteten i juniorklassene gjerne skulle vært større. Det blir viktig å beholde og utvikle flest mulig av de vi har, og ikke minst jobbe godt med rekruttering fremover.

SKØYTEKALENDEREN 2024 er et uunnværlig oppslagsverk for de som vil ha oversikt over norsk skøytesport. Her kan man finne aktiviteten i de enkelte klubber og kretser fra de yngste til de eldste. Hovedstatistikken går ned til samme grenser som før.

NB: Selv om aldersbestemte klasser offisielt omfatter to og to år (JC 13/14 - JB 15/16 år) har vi som vanlig valgt å beholde «år for år-statistikkene» av rent statistiske årsaker, slik at man klarere ser utviklingen for våre løpere i «aldersbestemte klasser». Dessuten har vi fyldige sesongstatistikker for alle veteranklassene.

Statistikkene er basert på resultater fra alle kategorier stevner - fra de store mesterskapene til krets-/klubb-/treningsløp. Statistikkgruppa skiller altså ikke mellom de forskjellige stevnekategorier, ei heller mellom NSFtilknyttede lag og bedriftslag. Dog med ett unntak: Resultater fra «spontane testløp» under «tvilsomme» startog tidtakerprosedyrer, er IKKE tatt med i listene.
SKØYTEKALENDEREN 2024 er som tidligere resultatet av klubber/kretsers innrapportering til NSFs webmaster og til SGs medlemmer - samt SGs egne notater etc. Stadig flere kretser/klubber har tatt vår oppfordring om innrapportering alvorlig - spesielt til NSFs webside!! TAKK! - men fortsatt er det klubber/kretser (selv om de blir stadig færre) som unnlater «å gjøre sin borgerplikt» - noe som fratar oss muligheten til å yte de aktive full rettferdighet.

Disse klubbene anmodes: Send inn resultater umiddelbart etter stevneslutt!!
Vi finner det på sin plass å takke Statistikkguppens mange kontakter i inn- og utland for godt samarbeide. SKØYTEKALENDEREN 2024 overlates til det årvåkne, kritiske skøytefolket som sikkert vil sjekke hver linje med «argusøyne». Vi ber om at evt. feil/mangler som oppdages, blir meldt tilbake så snart som mulig.

Skøytekalenderen_2024.pdf

Har du forslag til endringer, mottas disse med takk - og vil selvsagt bli tatt opp til seriøs vurdering av statistikkgruppa. 

Hovedpersonene bak årets utgave har vært:

- Stein Opdahl (stopdahl@gmail.com)

- Preben Gorud Petersen (gorud1951@gmail.com)

– Thorleiv Teigen (thorleiv1950@gmail.com)

- Georg Wiig (geor-wi@online.no)

– Kjell Rune Kristensen (krunkris@online.no)

- Roar Eriksen (roarer@online.no)

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex