Skøyteforbundet / Nyheter / 2023 / Skøytekalenderen 2023
Foto: Douwe Biljsma
Foto: Douwe Biljsma

Skøytekalenderen 2023

SKØYTEKALENDEREN etter den strålende sesongen 2022/23 er klar. Dette er nr. 48 i rekken. Årets utgave kommer som i fjor kun i digital versjon.

Nok en gang foreligger SKØYTEKALENDEREN etter en endt sesong. Dette er nr. 48 i rekken. Som nevnt i fjorårets utgave kommer SKØYTEKALENDEREN nå kun i digital versjon. Til og med 2020 ble den utgitt som en del av bladet SKØYTENYTT.

Endelig en sesong igjen som ikke ble preget av COVID-19 pandemien. Nasjonalt medførte dog ekstremt høye strømpriser sammen med mildt og vått vær, at det ble sen åpning også av de fleste av kunstisbanene utendørs. For øvrig ble sesongen gjennomført etter planen både nasjonalt og internasjonalt. For norsk skøytesport ble det en svært positiv sesong. Sesongens største norske navn ble ikke uventet Ragne Wiklund. Hun gikk til topps allerede under første World Cup i Stavanger og i løpet av sesongen ble det en rekke pallplasser. Sesongen ble kronet med gull på 3000 m i VM enkeltdistanser der hun i tillegg fikk sølv på 1500 og 5000 m. Herreløperne hadde også en sterk sesong med flere pallplasser og mange andre sterke prestasjoner. Sesongen innebar et stort gjennombrudd for Sander Eitrem. Sølv i EM på hjemmebane ble et høydepunkt. I tillegg ble det både seier og pallplasser individuelt og på lagtempo i World Cup sirkuset.

På juniorsiden ble det igjen gull til Sigurd Henriksen på 5000 m i junior VM. Ellers deltok Sigurd for det meste blant seniorene. I løpet av sesongen erobret han verdensrekorden for juniorer både på 5000 m og 10000 m.

SKØYTEKALENDEREN 2023 er et uunnværlig oppslagsverk for de som vil ha oversikt over norsk skøytesport. Her kan man finne aktiviteten i de enkelte klubber og kretser fra de yngste til de eldste.

NB: Selv om aldersbestemte klasser offisielt omfatter to og to år (JC 13/14 - JB 15/16 år ) har vi som vanlig valgt å beholde «år for år-statistikkene» av rent statistiske årsaker, slik at man klarere ser utviklingen for våre løpere i ”aldersbestemte klasser”. Dessuten har vi fyldige sesongstatistikker for alle veteranklassene.

Statistikkene er basert på resultater fra alle kategorier stevner - fra de store mesterskapene til krets-/klubb-/treningsløp. Statistikkgruppa skiller altså ikke mellom de forskjellige stevnekategorier, ei heller mellom NSF-tilknyttede lag og bedriftslag. Dog med ett unntak: Resultater fra «spontane testløp» under «tvilsomme» start- og tidtakerprosedyrer, er IKKE tatt med i listene.

SKØYTEKALENDEREN 2023 er som tidligere resultatet av klubber/kretsers innrapportering til NSFs webmaster og til SGs medlemmer - samt SGs egne notater etc. Stadig flere kretser/klubber har tatt vår oppfordring om innrapportering alvorlig - spesielt til NSFs webside !! TAKK ! - men fortsatt er det klubber/kretser (selv om de blir stadig færre) som unnlater «å gjøre sin borgerplikt» - noe som fratar oss muligheten til å yte de aktive full rettferdighet.

Disse klubbene anmodes: Send inn resultater umiddelbart etter stevneslutt !!

Hovedpersonene bak årets utgave har vært:

Stein Opdahl (stopdahl@gmail.com) – Preben Gorud Petersen (pgp@post4.tele.dk)

Thorleiv Teigen (thorleiv@online.no) – Georg Wiig (geor-wi@online.no)

Roar Eriksen (roarer@online.no)

Vi finner det på sin plass å takke Statistikkguppens mange kontakter i inn- og utland for godt samarbeide.

SKØYTEKALENDEREN 2023 overlates til det årvåkne, kritiske skøytefolket som sikkert vil sjekke hver linje med «argusøyne». Vi ber om at evt. feil/mangler som oppdages, blir meldt tilbake så snart som mulig. Har du forslag til endringer, mottas disse med takk - og vil selvsagt bli tatt opp til seriøs vurdering av statistikkgruppa. (Benytt våre email-adresser)

Porsgrunn, 9. april 2023

NSFs Statistikkgruppe

Roar Eriksen (leder)

 

Skøytekalenderen 2023 (2).pdf

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex