Skøyteforbundet / Nyheter / 2023 / Post 3-midler, frist 15.november
Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Post 3-midler, frist 15.november

Klubbene kan søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak, fristen er 15.november

Til alle klubber tilsluttet Norges Skøyteforbund
Klubbene kan søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak.

Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom
(13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet.

Prosjekter som faller utenfor ordningen:

  • Støtte til utstyr
  • Støtte til markedsføring
  • Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene
  • Skøytecamp Hamar 2023  (denne ble kompensert med redusert deltakeravgift fra Post 3-midler, så man kan ikke søke kompensasjon for deltagelse her)
  • Sammen Mot Toppen- 2023 - samling november (kompensert med redusert deltakeravgift fra Post 3-midler, så man kan ikke søke kompensasjon for deltagelse her )
  • Klubber med deltagere på trener 1 - oppstart høst 2023 kan søke refusjon for dette når eksamen er bestått i 2024

Søknadskrav:
• Tiltakene må være gjennomført i 2023 eller være påbegynt
• Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

I forbindelse med tildelingene vil NSF sjekke antall lisensierte i de ulike aldersgruppene opp mot søknadene. Kvitteringer etterspørres ved behov.

NSF behandler kun søknader via dette skjema innen fristen. SØKNADSFRIST 15.november

Spørsmål ang. post 3 sendes til skoyteforbundet@nif.idrett.no

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex