Skøyteforbundet / Nyheter / 2022 / Viktig melding fra NIFs Ledermøte: Stopp netthetsen av utøvere, frivillige og tillitsvalgte
Foto: Pernille Ingebrigtsen/NIF
Foto: Pernille Ingebrigtsen/NIF

Viktig melding fra NIFs Ledermøte: Stopp netthetsen av utøvere, frivillige og tillitsvalgte

NSF har som et av særforbundene i Norges Idrettsforbund deltatt i interessante og tidsaktuelle diskusjoner under NIFs Ledermøte i Tromsø fredag til søndag. Her ble det adressert viktige temaer året før idrettstinget i 2023.

Ledermøte sender tydelige signaler om hvor idrettens står i flere viktige spørsmål, deriblant internasjonale idrettspolitiske utfordringer, som dere kan lese om her. Krevende å være åpen, modig og direkte i internasjonal idrett (idrettsforbundet.no)

I tillegg ble det vedtatt to svært viktige resolusjoner;

Ledermøte ber om tilslutning til en nasjonalt anleggsreform. Dette vil ha potensielt stor betydning for aller NSFs grener.

Resolusjonen finner du her; Resolusjon fra NIFs ledermøte 2022: Anlegg er nøkkelen til gode lokalsamfunn og bedre folkehelse (idrettsforbundet.no)

Ledermøte tar videre et tydelig oppgjør med ubehageligheter som mange utøvere, medlemmer og tillitsvalgte i alle ledd opplever, kun ved å være tydelige stemmer i egen situasjon. Det kan vi ikke akseptere. 

Det må ikke være tvil, NSF stiller seg bak vedtatt resolusjon om problemet med netthetset, mobbing og trakassering. NSF oppfordrer alle til å lese og følge opp dette og sørge for at vi støtter hverandre og sammen bidrar til å slå ned på all form for netthets. 

Resolusjonen finner du her; Resolusjon fra NIFs ledermøte 2022: Norsk idrett skal være fri for netthets og mobbing (idrettsforbundet.no)

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex