Skøyteforbundet / Nyheter / 2022 / Skøytekalenderen 2022
Foto: Douwe Biljsma
Foto: Douwe Biljsma

Skøytekalenderen 2022

SKØYTEKALENDEREN etter rekordsesongen 2021/22 er klar. Dette er nr. 47 i rekken. Årets utgave kommer som i fjor kun i digital versjon.

Også sesongen 2021/2022 ble sterkt preget av COVID-19 pandemien, men i motsetning til forrige sesong ble alle ISU-stevnene avviklet. Også OL i Beijing ble arrangert som planlagt. Mange av stevnene ble dog avviklet uten publikum. Nasjonalt ble alle mesterskapene avviklet denne sesongen, men for Norges Cup ble bare de to første arrangert som normalt. Deretter ble noen omgjort til elitestevner for løpere kvalifisert etter strengere kriterier. Mange nasjonale løp ble også avlyst en periode. Heldigvis åpnet samfunnet igjen fra midten av februar.

For Norge var det mange positive prestasjoner internasjonalt. Høyest henger gullmedaljen i lagtempo fra OL. I OL ble det i tillegg bronsemedalje til Hallgeir Engebråten på 5000 m og Håvard Holmefjord Lorentzen på 1000 m. Gøy var det også at Norge vant gull på lagsprint i VM på hjemmebane. På kvinnesiden var det mange sterke individuelle prestasjoner av Ragne Wiklund, i tillegg til at lagtempolaget åpnet sesongen sterkt. På juniorsiden ble det gull til Sigurd Henriksen på 5000 m i junior-VM og bronse både på 1500 m og i allround til Emil Pedersen Matre.

 


SKØYTEKALENDEREN 2022 er et uunnværlig oppslagsverk for de som vil ha oversikt over norsk skøytesport. Her kan man finne aktiviteten i de enkelte klubber og kretser fra de yngste til de eldste.


Hovedstatistikken går ned til samme grenser som før.
NB: Selv om aldersbestemte klasser offisielt omfatter to og to år (JC 13/14 - JB 15/16 år) har vi som vanlig valgt å beholde «år for år-statistikkene» av rent statistiske årsaker, slik at man klarere ser utviklingen for våre løpere i «aldersbestemte klasser». Dessuten har vi fyldige sesongstatistikker for alle
veteranklassene.

 

Statistikkene er basert på resultater fra alle kategorier stevner - fra de store mesterskapene til krets-/klubb-/treningsløp. Statistikkgruppa skiller altså ikke mellom de forskjellige stevnekategorier, ei heller mellom NSF-tilknyttede lag og bedriftslag. Dog med ett unntak: Resultater fra «spontane testløp» under
«tvilsomme» start- og tidtakerprosedyrer, er IKKE tatt med i listene.

 


SKØYTEKALENDEREN 2022 er som tidligere resultatet av klubber/kretsers innrapportering til NSFs webmaster og til SGs medlemmer - samt SGs egne notater etc. Stadig flere kretser/klubber har tatt vår oppfordring om innrapportering alvorlig - spesielt til NSFs webside! TAKK! - men fortsatt er det klubber/kretser som unnlater «å gjøre sin borgerplikt» - noe som fratar oss muligheten til å yte de aktive full rettferdighet. Anmodning: Send inn resultater umiddelbart etter stevneslutt!!


Hovedpersonene bak årets utgave har vært:
Stein Opdahl (stopdahl@gmail.com) – Preben Gorud Petersen (pgp@post14.tele.dk) - Thorleiv Teigen (thorleiv@online.no) – Georg Wiig (geor-wi@online.no) - Roar Eriksen (roarer@online.no)


Vi finner det på sin plass å takke Statistikkguppens mange kontakter i inn- og utland for godt samarbeide.


SKØYTEKALENDEREN 2022 overlates til det årvåkne, kritiske skøytefolket som sikkert vil sjekke hver linje med «argusøyne». Vi ber om at evt. feil/mangler som oppdages, blir meldt tilbake så snart som mulig. Har du forslag til endringer, mottas disse med takk - og vil selvsagt bli tatt opp til seriøs vurdering av statistikkgruppa. (Benytt våre email-adresser - se ovenfor)


Porsgrunn, 11. april 2022
NSFs Statistikkgruppe

 

Oppdatert 26.april:

Skøytekalenderen 2022.pdf

 

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex