Skøyteforbundet / Nyheter / 2022 / Russland og Belarus fikk delta på ISU-kongressen – skuffende, sier skøytepresidenten
Kongress, justert 2.jpg

Russland og Belarus fikk delta på ISU-kongressen – skuffende, sier skøytepresidenten

Til tross for motstand i fra Norges Skøyteforbund og flere andre nasjoner, fikk Russland og Belarus delta på kongressen til det internasjonale skøyteforbundet, ISU. Deres deltagelse klarte likevel ikke å stoppe det viktige aldersforslaget som fikk et overveldende flertall.

Russland og Belarus er utestengt fra det meste av internasjonal idrett. Likevel fikk landenes delegater delta på ISU-kongressen i Thailand i begynnelsen av juni. Det var Norge helt motstander av, og sammen med en rekke andre nasjoner forsøkte Norges Skøyteforbund (NSF) å hindre dette.
- Vi har lenge vært tydelige i dette spørsmålet og reiste til Thailand med en klar agenda om at Norge ikke ønsket Russland og Belarus’ deltagelse, eller at deres delegater skulle kunne være valgbare, sier president i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen.

Hasteforslag
Det har naturlig nok vært en del diskusjoner på forhånd om saken. Allerede i slutten av mars sendte Norges Skøyteforbund, et brev til ISUs styre, der det ble bedt om at Russland og Belarus burde utestenges fra ISU-kongressen og at deres nominerte kandidater ikke skulle kunne stille til valg.
Brevet var undertegnet av 20 andre medlemsorganisasjoner som representerer både hurtigløp og kunstløp.
- Dermed fikk vi satt saken på agendaen, og det ble framsatt et hasteforslag fra ISUs styre om å inkludere punkter i regelverket som gjør det mulig for styret å ekskludere nasjoner dersom det foreligger helt spesielle situasjoner, som blant annet krig og invasjon. En utestengelse fik vi ikke til, og representantene fra de to nasjonene, stilte derfor på kongressen som planlagt. Hasteforslaget fra ISU-styret ble behandlet i kongressen, men fikk dessverre ikke det nødvendig to tredjedels flertall som var nødvendig. Det var svært skuffende, sier Adolfsen.

Ukraina ba om utestengelse

Før hasteforslagne ble behandlet, ble det også helt innledningsvis gjort et forsøk på å stanse deltagelsen fra Russland og Belarus. Ukraina hadde sendt inn tre forslag som ble tatt opp under godkjenning av delegater, der de ba om at;

  • Russland og Belarus må utestenges fra den 58. ISU-kongressen.
  • Dersom de får delta, kan representanter fra disse nasjonene ikke stille til valg.
  • Dersom de får stille til valg og velges, kan de ikke tre inn i sine posisjoner før ISU-styret mener det er forsvarlig.

Norges skøytepresident argumenterte igjen for utestengelse og ga full støtte til det Ukrainske forslaget, men ingen av de tre forslagene fikk to tredjedels flertall, og representantene ble dermed værende.

- Det var veldig skuffende, sier skøytepresiden, som er tydelig på at Norge mener det blir helt feil at Russland og Belarus kan stille med sine representanter på ISU-kongressen, samtidig som utøverne ikke kan delta i internasjonale konkurranser, hverken i kunstløp, hurtigløp eller kortbane.

Gjennomslag for økt alder for senior

I tillegg til sin klare holdning i Ukraina-saken har Norge kjempet for forslaget om å øke aldersgrensen for senior-deltagelse fra 15 til 17 år. Dette gjelder alle grener, men vil spesielt påvirke innen kunstløp, og har vært en svært viktig sak for Norges Skøyteforbund gjennom flere år. Forslaget gikk igjennom med et overveldende flertall; 100 mot 16 stemmer.
- Valieva-saken i OL 2022 var nok en medvirkende årsak. Norge foreslo endringen allerede i 2020, og  ISU-styret fremmet et tilsvarende forslag som oss rett før OL, hvilket var en svært god støtte. Sammen fikk vi bred støtte også fra Athletes commission og Medical commission. Det er essensielt å beskytte unge utøvere, både kroppslig og mentalt, så de kan fortsette i sporten lenger, så vi er veldig glade for at den nye aldergrensen nå er vedtatt fra sesongen 2024/2025, med gradvis økning fra 16 til 17, sier Adolfsen, og legger til;
- Og paradoksalt nok; det faktum at Russland faktisk var til stede på Kongressen og stemte som vanlig, gjør vedtaket enda sterkere, siden de har vært så sterkt imot. Nå kan ingen komme og si i ettertid at «det ble bare vedtatt fordi Russland ikke var der».

- Burde sagt ifra

Nå ble det valgt inn et styremedlem fra Russland og et medlem i teknisk komite hurtigløp fra Belarus.
- Det må vi akseptere ut ifra de demokratiske prinsipper. Vi vet også at disse to tar avstand fra de krigshandlingene som foregår. Vi forstår at krigen i Ukraina er en politisk krig, og at mange av delegatene fra Russland og Belarus tar avstand fra denne. Jeg hadde nok likevel ønsket meg at delegatene fra de t nasjonene hadde åpnet sine innlegg med faktisk å beklage det overgrepet som deres nasjon gjør mot en annen nasjon, og ikke bare nevne det som i forbifarten. De burde alle sagt dette meget tydelig, presiserer president i NSF, Mona Adolfsen.  

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex