Skøyteforbundet / Nyheter / 2022 / Millionstøtte til Maier Arena
Maier-1.jpg

Millionstøtte til Maier Arena

Vestfold og Telemark fylke bevilget 20. oktober kr 5 000 000,- til tak og vegger på Maier Arena Tønsberg. Dette vil bli en god drivkraft for prosjektets videre arbeid med å skaffe midler til målet om tak over Maier Arena. Nå ønsker vi næringslivet med på laget.

Maier Arena

Maier Arena er i dag en fullskala utendørs kunstisflate for hurtigløp, bandy, kunstløp og isaktivitet. Anlegget ble åpnet i 2019, og tilbyr fasiliteter for både organisert og egenorganisert aktivitet. Med dette anlegget er skøyteaktiviteten i Tønsberg er økende. Dette gjelder både, hurtigløp, kunstløp, bandy, egenorganisert aktivitet og ishockey.

Det er Tønsberg kommune som eier og driver anlegget. Tønsbergs turn har i en lengre periode ønsket seg tak og vegger på Maier Arena, og har etablert en prosjektgruppe med formål om å få til dette. Prosjektgruppen har som mål å bygge en plasthall. Arena Nordvest i Kristiansund er brukt som inspirasjon og hallen i Tønsberg er tenkt som en lignede konstruksjon.

 

Finansiering

Samlet budsjett for å bygge tak og vegger er satt til 66 millioner. Spillemidler og tilskudd fra fylke og kommune er tenkt hovedfinansieringskilder, i tillegg jobbes det mot sponsormidler og noe lånefinansiering.

 

Fylkesdirektøren i Vestfold og Telemarks vurdering

 

Per i dag er det etablert fire fullskala innendørsanlegg for hurtigløp på skøyter i Norge; Hamar, Stavanger, Bjugn og Kristiansund. En etablering av en innendørs ishall i Tønsberg på denne størrelsen, vil dermed være med å forbedre anleggsdekningen for et stort omland på Østlandet.

Flerfunksjonaliteten, som i dag kan oppleves på Maier Arena, vil bli ivaretatt, med den forbedringen at det kan presenteres innenfor rammene av mer forutsigbar drift og isforhold.

Utendørs vintersportsaktiviteter blir i større grad påvirket av et varmere og fuktigere klima. En takkonstruksjon over eksisterende isflate vil skape stabile og forutsigbare forhold. Antall dager med is i løpet av året vil øke og det vil bli mulig for flere å delta, som igjen er positivt for den totale aktiviteten i anlegget.

Erfaringer fra andre tilsvarende anlegg viser at treningsgrupper og utøvere fra andre kommuner og regioner legger treningssamlinger til disse anleggene. Sammen med fremtidige konkurranser og stevner vil Tønsbergregionen kunne forvente en økt tilreisning som en konsekvens av en slik anleggsetablering.

Kulturstrategien tar til orde for at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bli en region som kjennetegnes av grønne idrettsanlegg. En hallkonstruksjon vil senke energibehovet og redusere strømutgifter for kommunen.

 

Lykkelig leder av prosjektgruppa

Trond Mathisen, leder i prosjektgruppa Maier arena er en glad mann i dag. – Jeg fulgte møtet og den politiske behandlingen av saken i dag, og det var veldig moro å høre så mye positivt om Maier Arena fra politikerne. Denne støttet gir en veldig viktig drahjelp videre for å sikre resten av finansieringen. Nå håper vi også at næringslivet i regionen blir med på laget, for vi er avhengig av gode partnere for å komme i mål. Drømmen til Mathisen er oppstart bygging i 2024.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex