Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Skøytetinget 2021
NSF WEB.png

Skøytetinget 2021

NB: NY DATO; mandag 7. juni og tirsdag 8.juni.

 

SAKSDOKUMENTER til digitalt skøyteting 2021

(Oppdatert sak 22.4:)

Skøytetinget 2021 skulle vært arrangert på Scandic Fornebu i Oslo 11.-13.juni.
Tinget vil avvikles digitalt da smittesituasjonen fremdeles er uavklart. NIF tilbyr særforbund teknisk support ved digitale ting, men har ikke kapasitet den helgen tinget var planlagt. Det er derfor satt ny dato for gjennomføring:


Mandag 7.juni kl. 18:00-20:30 Seksjonsmøte hurtigløp og kunstløp
Tirsdag 8.juni kl. 18:00-21:00 Tingforhandlinger

Veiledende program for Tinget

Veiledende program for Tinget vil bli publisert på NSFs nettsider, facebookside samt sendes via Sportsadmin medio april.

Innsending av forslag/saker til tingbehandling

Innkommende forslag skal henvise til gjeldende paragraf i NSF’s lov/spesielle bestemmelser, samt inneholde forslag til ny lovtekst, samt begrunnelse for forslaget. Forslag om lovendinger må sendes til forbundet skoyteforbundet@nif.idrett.no via klubb/krets innen 11. april* 2021, mens forslag om endringer i spesielle bestemmelser må sendes til forbundet skoyteforbundet@nif.idrett.no innen 31. mars 2021.

NSFs Årbok 2019-2021

NSFs årbok gjøres tilgjengelig på NSFs hjemmesider www.skoyteforbundet.no i slutten av mai. I denne inngår styrets beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Av økonomiske og miljømessige hensyn, blir ikke årboken trykket og sendt ut. Den vil kun være tilgjengelig digitalt.

Vi ønsker vel møtt til et offensivt og fremtidsrettet Ting!

(Utsatt)Påmelding digitalt ting innen 25.mai

*dato oppdatert 11.3

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex