Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar
korona.jpg

Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

Informasjon fra NIF/NSF: Regjeringen kom søndag 3.jan med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

- Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange kommuner og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene. Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Nå handler det virkelig om å brette opp ermene igjen hvor vi alle bidrar til å overholde smittevernsreglene. Jo flinkere vi sammen er for å følge de nasjonale rådene, jo raskere vil smittepresset avta, og jo raskere vil vi komme tilbake med ordinær trening og konkurranseaktivitet.

Toppidretten gjennomføres som normalt

Toppidretten har et særskilt unntak fra Covid 19- forskriften og vil fortsatt gjennomføres som normalt.

- Vi er glade for at våre toppidrettsutøvere fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Dette er viktig for våre fremste utøvere som har idretten som sitt levebrød. Samtidig er det viktig at vi opprettholder vår konstruktive og gode dialog med myndighetene slik at de nye stimuleringsordningene som trer i kraft fra nyttår også hensyntar de betydelige innstrammingene regjeringen nå har innført og som kan få store konsekvenser for mange arrangører i idretten, sier Kjøll.

- Jeg vil oppfordre alle i idretten til å ta godt vare på hverandre i denne situasjonen. Ta en telefon til en lagkamerat eller til en frivillig i klubben din. Det gode samholdet i idretten er viktigere enn noen gang, avslutter Kjøll.

For NSF

Norges Skøyteforbund følger regjeringens og NIFs anbefaling og ber alle klubber innstille aktivitet innedørs i perioden (med unnntak av toppidrett). Vi oppfordrer alle til å være legge til rette for gode utendørsaktiviteter for sine utøvere, innenfor de smitteråd som gleder nasjonal og lokalt for sitt sted.

Toppidrett i NSF

NSF definenerer medlemmene av forbundslagene i hurtigløp, kunstløp og kortbane som toppidrettsutøvere. I hurtigløp regnes i tillegg løpere som tilfredstiller ISUs krav for internasjonal deltagelse og som ved på NC1 2020 og/eller NM 2020 har gått under følgende kvalifiseringstider:

 

 

500m

1000m

1500m

3000m

5000m

Kvinner

43,00

1.25,00

2.11,00

4.39,00

 ----

Menn

38,00

1.15,00

1.54,00

3.55,00

6.55,00


Ved økende smitte i landet og strengere krav fra myndighetene/NIF kan definisjonen av
eliteløpere strammes inn og gjelde færre utøvere. Da vil ny definisjon offentliggjøres på samme
måte. 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex