Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Politiattest webinar
Foto: NIF
Foto: NIF

Politiattest webinar

Politiattestordningen ble vedtatt innført i Norges idrettsforbund i 2009. Bakgrunnen for å innføre denne ordningen var å ivareta barn og unges beste – og bidra til at idrettsarenaen oppleves som trygg.

Politiattesten er et viktig virkemiddel for å hindre at uønskede hendelser skjer i idretten. Nylig gjennomførte NIF fagteam barneidrett et webinar med dette som tema. Med nesten 700 påmeldte ser vi at dette er et tema mange er opptatt av og ønsker å gjøre en god jobb med.

Les mer og se opptak av seminaret her

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex