Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas, men innstramninger for arrangement
korona.jpg

Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas, men innstramninger for arrangement

Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas, også innendørs. Stevner og konkurranser kan gjennomføres internt i egen klubb. Det strammes inn for toppidretten.

 

Statsminister Erna Solberg redegjorde mandag 18. jan overfor Stortinget for regjeringens videre tiltak for håndtering av koronapandemien.

 

Det blir store endringer for skøyteidrettene.

 

Presiseringer vedr. gjennomføring av skøyteaktivitet/ skøytestevner.

 

Norges Skøyteforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 18.01. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av stevner og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd fra og med 20.01.:

Bilde skjematisk fremstilling retningslinjer.JPG

  1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
  1. Skøytestevner kan gjennomføres utendørs for utøvere under 20 år fra samme klubb/treningsgruppe. Alle arrangement som samler deltagere fra flere klubber/treningsgrupper skal avlyses eller utsettes.
  1. For voksne breddeutøvere kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle stevner for denne gruppen skal avlyses/utsettes.

  2. De som av NSF er definert som eliteutøvere kan fortsatt trene innedørs, og enkeltstående elitearrangement kan gjennomføres.

 

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger.

 

Norges skøyteforbund understreker at det fortsatt vil være kommuner som har strengere retningslinjer enn de nasjonale anbefalingene.

 

Elitestevner

NSF er i dialog med myndightene og med NIF for å få en klarhet i hva som menes med seriespill, og hvordan dette vil påvirke skøytestevner og de planlagte elitestevnene i januar og februar.

Dette er foreløpig det vi har fått av informasjon fra NIF/KUD:

  • Alt seriespill er omfattet uavhengig av om det er lagidrett eller individuell idrett, og uavhengig av om det er en kontaktidrett eller ikke
  • Enkeltarrangementer omfattes ikke 

NSF definerer de planlagte elitestevnene som et enkeltarrangement, og kan sånn sett gjennomføres. Men hver enkelt kommune opperere med ulike regler/tolkninger.

 

Oppdatert 20.01 kl 19.30

Tønsberg Turn har fått beskjed fra kommuneoverlegen i Tønsberg at de ikke kan gjennomføre Elitestevnet helgen 22.-24. januar. 

Elitestevnet på Maier Arena er derfor dessverre avlyst.

Nord-Odal IL har fått beskjed fra kommuneoverlegen i Nord-Odal at de ikke kan gjennomføre Elitestevnet helgen 06.-07. februar. 

Elitestevnet på Prestberget er derfor dessverre avlyst.

 

Kunstløpstevner fremover

Stevne i RKK 30-31. januar avlyses. Hvis det tillates stevner i februar jobber vi med et erstatningsstevne 20.-21.februar på Ullensaker for disse klassene.

Oppvisningsstevne HIL uke 5 avlyses

Stevne i TSK 6.-7. februar: Avventer ny oppdatering fra myndighetene. Hvis det tillates stevner nasjonalt gjennomføres dette, hvis det kun er mulig med regionale stevner på dette tidspunkt strykes NC-klassene. Vi kommer tilbake med mer informasjon 1.februar.

 

Pressemeldingen fra regjeringen (18. januar) 

Norges Idrettsforbunds pressemelding (18. januar) 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex