Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Nytt E-kurs om inkludering
Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Nytt E-kurs om inkludering

I dette e-kurset om inkludering i idretten er det samlet mange erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslag allerede gjør. Så her er det gode tips å ta med seg for ditt idrettslag i inkluderingsarbeidet.

Norges Idrettsforbund sier dette om kurset:

De fleste idrettslagene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge.

I dette e-kurset om inkludering i idretten har vi samlet mange erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslag allerede gjør.

Kurset handler om hvordan idrettslag kan få et større mangfold i medlemsmassen sin. Kurset omfatter refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Ved å ta dette kurset får du motivasjon og inspirasjon til å skape idrettsglede for alle.

Det tar 50-60 minutter å gjennomføre.

Her kan du ta E-kurset

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex