Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / NSF omorganiserer og styrker satsingen på kunstløp
Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

NSF omorganiserer og styrker satsingen på kunstløp

Kunstløp vokser seg større og bedre. Det krever økt profesjonalitet i alle ledd og det har derfor vokst fram et behov for en styrket satsning både sportslig, administrativt og strategisk.

NSF har derfor ansatt Regina Jensen i en deltidsstilling som Sportssjef for kunstløp.Tidligere har den sportslige satsingen blitt ivaretatt av fagkoordinator kunstløp Anna Pushkova (fram til 2020) i samarbeid med Toppidrettsutvalget. 

Regina Jensen har tidligere vært utdanningsansvarlig i Svenska Konståkningsforbundet og ledet Ungdomslyftet (Sveriges svar på SMT). Hun har utarbeidet trenerutdanningen i Sverige og vært kursholder. Regina har trent flere løpere som har deltatt i EM-VM-OL; for eksempel: Joshi og Viktoria Helgesson, Adrian Schultheiss. Hun vil også denne sesongen være ISUs visiting coach i Norge, samt tilknyttet Sammen Mot Toppen.

Organiseringen vil nå være noe endret. Sportssjefen vil ha det overordnede sportslige ansvaret og Toppidrettsutvalget vil erstattes av en uttakskomite og en fysikalsk ansvarlig, som vil samarbeide med sportssjefen. Oppfølging mot løpere i forbundeslagene vil derfor ikke lenger ligge under utvalget, men være direkte knyttet til sportssjefen.

Regina tiltrer 1.juni og har skrevet kontrakt til 2026.

NSF fortsetter samarbeidet med finsk-russiske Nuriya Pirogova også neste sesong, men omfanget er ennå ikke klart. Nuriya er tilknyttet landslagene.

Forslag organisasjonskart kunstløp 2021-2022 .pdf

Et formelt vedtak på struktur og hvem som skal sitte i de ulike utvalg og komiteer vedtas endelig av nytt styre etter valget på Tinget i juni 2021

bild RJ.jpg

Regina Jensen Foto: Privat

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex