Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Knut "Kuppern" tildeles St. Hallvard-medaljen
Knut Johannesen under avdukingen av statuen av ham foran Bislett Stadion i 2013.  
Foto: Sven-Åge Svensson
Knut Johannesen under avdukingen av statuen av ham foran Bislett Stadion i 2013. Foto: Sven-Åge Svensson

Knut "Kuppern" tildeles St. Hallvard-medaljen

Knut «Kuppern» Johannesen tildeles St.Hallvard-medaljen for sitt livslange engasjement og innsats for idretten.

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Knut «Kuppern» Johannesen har gjennom hele livet vært en sterk bidragsyter og motivator for å få barn og unge interessert i sport. Han har vært involvert i Morgendagens Skøyte-Ess i mange år og hans eget fond, Knut Johannesens Fond, er nå en del av denne satsingen. Fondet deler ut midler til ungdom som ønsker å satse på skøyteidretten. Flere tusen barn og unge har fått oppleve å gå Kuppern-runden sammen med «Kuppern» på Skøytesportens dag på Valle Hovin. Han har vært en pådriver for skøyteanlegget på Valle Hovin, og den omfangsrike premiesamlingen hans vil få sin plass der når anlegget står ferdig med tak over banen.

Knut «Kuppern» Johannesen er født og oppvokst på Kampen i Oslo og representerer vår stolteste idrettshistorie. Han ble verdensmester i 1957 og 1964, Europamester i 1959 og 1960 og vant NM 8 ganger. Under OL i 1960 og 1964 var han Norges flaggbærer under åpningsseremonien og Norges største gullhåp. Gullet under i Squaw Valley i 1960 gikk inn i historien da den magiske grensen på 10.000 meter ble slått med 46 sekunder. Tiden 15.46.6 sitter etset i hukommelsen til en hel generasjon. Knut «Kuppern» Johannesen satte verdensrekorder på Bislett både på 5.000 meter og 3.000 meter.

Knut «Kuppern» Johannesen startet skøytekarrieren i Arbeidernes Skøyteklubb, nå Aktiv skøyteklubb. Der satt han også som leder i en årrekke, og var også aktiv som anleggsansvarlig for Norsk Skøyteforbund på 1970-tallet.

 «Kuppern» har mottatt flere utmerkelser. Aftenpostens gullmedalje i 1957.  Fearnleys olympiske ærespris i 1960, Oscarstatuetten i 1959 og Sportsjournalistenes statuett i 1960. I 1964 ble Johannesen kåret til «Norges største idrettsutøver gjennom tidene» i en landsomfattende avstemning gjennomført av Norges Røde Kors og Sportsjournalistenes klubb.

Etter at han la opp mottok han Idrettsgallaens hederspris i 2013, og Kongens fortjenestemedalje i 2018.  På «Kupperns» 80-årsdag ble det avduket en statue av han ved Bislett stadion.

For sitt engasjement for idretten tildeles Knut «Kuppern» Johannesen St.Hallvard-medaljen for 2021 som en anerkjennelse fra byen han er født og oppvokst i.

Medaljen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Utdeling av prisene

Drøftinger om tildeling av St. Hallvard skjer i lukket møte i forretningsutvalget, vanligvis i marsmåned hvert år. Det er tradisjon for at St. Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St. Hallvard-dagen, 15. mai. Med bakgrunn i smittesituasjonen kommer vi tilbake til når og hvordan selve utdelingen vil finne sted.

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956. Medaljen er ikke blitt utdelt hvert år, og det har variert fra år til år om en eller flere personer har mottatt medaljen. 

Kilde: Oslo kommune

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex