Skøyteforbundet / Nyheter / 2021 / Fem trenere med i Olympiatoppens trenerprosjekt
olympiatoppen_hovedlogo_460.jpg

Fem trenere med i Olympiatoppens trenerprosjekt

Fem trenere fra NSFs grener har fått plass på Olympiatoppens trenerutviklingsprosjekt

Trenerløftet er utviklet i tett dialog mellom Olympiatoppen sentralt og regionalt, samt med særforbundene. Målet er å lage et tverridrettslig kompetansehevingsprogram med positiv effekt for deltakerne.

Programmet består i stor grad av veiledning i trening og konkurranse. Gjennom 18 måneder får hver trener 15 besøk/veiledninger av en erfaren og skolert veileder fra Olympiatoppen. Veilederens oppgave vil være å støtte, følge opp og utfordre trenernes arbeid med sine personlige utviklingsmål. I arbeidet med å kartlegge trenerens utviklingsmål for prosjektet, tars det utgangspunkt i Olympiatoppens modell for trenere i norsk toppidrett, hvor kompetansemålene er sortert under følgende overskrifter:

  • Idrettsfaglig kompetanse
  • Ledelses- og relasjonskompetanse
  • Kompetanse til å lede seg selv

I tillegg til å få besøk av en veileder i trenings- og konkurransesammenheng, samles trenerne i hver region seks ganger i løpet av året for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

Følgende trenere fra NSF har fått plass:

Trenerløftet 1:

Einar Agdestein, Oslo Skøiteklub-kortbane

Anna Jurkiewicz, Sarpsborg Skøyteklubb -kunstløp

Anna Pushkova, Oslo Skøiteklub-kunstløp

Veronika Vrtelova, Oslo idrettslag-kunstløp

Trenerløftet 2 (har gjennomført del 1 tidligere):

Siri Moseng Reiersen,  Arendal Skøiteklub, hurtigløp 

 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex