Skøyteforbundet / Nyheter / 2020 / Terminlisten er klar
Brems 11 nyhet.jpg

Terminlisten er klar

Terminlisten for kunstløp er klar. Det vil være endel tilpasninger pga. Covid-19.

For at idretten skal kunne gjennomføres med gode smittevernsrutiner krever det at vi gjør visse tilpasninger på arrangementene våre. Vi må alle hjelpe til og følge de retningslinjene som publiseres. Vi må også være forberedt på at det kan komme nye retningslinjer som krever ytterligere tilpasninger eller endringer på kort varsel. 

 • Alle oppvisningsløpere er garantert start i stevner i egen klubb. Noen stevner har flere lokale klubber tilgang.
 • For å begrense flyreiser for de yngste klassene har alle Cubs- og Springsløpere i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger garantert deltagelse på stevne i egen klubb/lokale klubber
 • Ved evt. begrensninger gjelder "førstemann til mølla", men lokale løpere og løpere på forbundslag vil prioriteres først. 
 • Synkronkunstløp: Det er kun utøvere under 20 år som kan konkurrere da dette klassifiseres som en kontaktidrett og er pdd. ikke tillatt pga Covid-19. Dette kan endres, vi tillater start for de over 20 år så fort dette er tillatt fra NIF/FHI.
 • NSF/arrangør tar ikke økonomisk ansvar for evt. stevner som må avlyses pga. Covid-19
 • Det settes et maks antall på 160 program pr helg.
 • Ved utvidelser oppfordrer vi til å utvide først for lokale løpere i klasser som ikke er oppført i stevnet.
 • Arrangementet har maks antall på 200 personer pr dag. (løpere, trenere, tilskuere). Dommere og frivillige telles ikke inn i antallet.
 • Alle som skal være tilstede i hallen må registreres digitalt på forhånd. Hver løper kan ha med 1 foresatt/tilskuer pr. dag. Skjema finner du i kolonne 3 i terminlisten.
 • Det vil bli begrensninger på antall løpere i garderober
 • For å sikre at smittevern blir ivaretatt under stevner vil påmeldingsavgiften øke med 20,- (for å dekke klubbenes ekstrautgifter)
 • Det er ikke tiltenkt at alle løpere i de ulike klassene deltar på absolutt alle stevner. Vi ber om at løpere, sammen med trenere, vurderer hvilke stevner de skal delta på.

Terminliste kunstløp 2020-2021

Stevner åpne for påmelding

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex