Sparebankstiftelsen støtter NSF

sbs-logo-positive.png

Norges Skøyteforbund har fått 1,2 millioner fra Sparebankstiftelsen for å videreutvikle kunstløp og kortbane i Norge. Prosjektet har oppstart 1.september 2020 og avsluttes i 2023. 

Målet med prosjektet er å øke trenerkompetansen i Norge i de to grenene, samt å kjøpe inn grenspesifikt utstyr som feks barmarksutstyr til nye Sonja Henie ishall. I tillegg skal noe av midlene brukes til utlånsutstyr. NSF vil opprette en prosjektgruppe i starten av 2020.

Lerøy Statnett Eterni Fila Sparebanken Øst Polar Fuel of Norway Sparebankstiftelsen DNB