Skøyteforbundet / Nyheter / 2020 / Høring ny handlingsplan NSF
Frogner stadion-8511.jpg

Høring ny handlingsplan NSF

Invitasjon til høring om ny handlingsplan, Skøyteidrettene skal!
Til alle klubber og kretser i NSF.
 
Styret i NSF har utarbeidet et forslag til en handlingsplan for perioden 2020-23, Skøyteidrettene skal!
 
Denne planen skal hjelpe oss til å nå våre strategiske mål vedtatt i Strategiplanen, Skøyteidrettene vil!
 
Vi ønsker innspill på denne planen, og inviterer klubber og kretser til en skiftelig høringsrunde om vedlagte plan, Skøyteidrettene skal!
Høringsfrist 6. oktober kl 12.00. 
 
Alle innspill sendes skoyteforbundet@nif.idrett.no, og merkes: Høringssvar handlingsplan.
Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB