Skøyteforbundet / Nyheter / 2020 / Endring i NSF-styret
Hege artikkel.jpg

Endring i NSF-styret

Hege Bratli trer ut av forbundstyret.

Hege Bratli meldte fra i juni at hun ønsket å trekke seg fra forbundstyret i NSF.

Hege ble valgt som vara i NSF-styret på forbundstinget i Kritiansund juni 2019, og tredde inn som meldem etter at Kristian Vårvik trakk seg høsten 2019.

Siden de varamedlemmene som er igjen er valgt som personlige vara, vil hun ikke bli erstattet i styret. Dette er også drøftet med lovkomiteen, og vedtatt på styremøte i august 2020. 

Vi ønsker å takke Hege for den innsatsen hun har gjort i styret, og ikke minst for all den innsatsen hun har gjort for skøytesporten gjennom mange år. 

 

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB