Reise- og utleggsregninger

NSFs styre har vedtatt følgende retningslinjer:

Intensjonen med retningslinjene

Hensikten med retningslinjene er å hindre unødig store kostnader på reisevirksomhet og bespisning og derigjennom sikre at en størst mulig andel av NSFs økonomiske midler brukes til å skape aktivitet i alle NSFs grener.

 

Reiser

Rimeligste reisemåte og reisevei skal alltid benyttes der det er hensiktsmessig

Alle reiser og overnattinger skal gjennomføres kostnadseffektivt

 

Utlegg bespisning

For kostnader til bespisning skal kostnadsnivået begrenses oppad.

Absolutt maksimal kostnad er statens satser for reiser:

  • Frokost 147,-
  • Lunsj 220,-
  • Middag 367,-

 

Alkohol:

Kostnader til alkoholholdige drikkevarer dekkes i utgangspunktet ikke.

  • Begrensede mengder alkohol kan dekkes ved representasjonsmiddager eller ved besøk av utenlandske gjester, forutsatt at det foreligger særskilt grunn. Eksempelvis en offisiell middag ifb med at NSF arrangerer internasjonale konkurranser.
  • I disse tilfeller skal innkjøpet forhåndsgodkjennes av øverste administrative leder i NSF. Godkjenningen vedlegges utleggsregningen.

 

Alle reise- og utleggsregninger skal være sendt NSF innen 31. desember inneværende år for å dekkes, med mindre er avtalt på forhånd eller særskilte forhold gjør det praktisk vanskelig å få til (for eksempel at reise foregår i slutten av året og/eller ifb med overgang til nytt kalenderår).

 

Ta kontakt med NSFs administrasjon på epost: skoyteforbundet@nif.idrett.no dersom du har spørsmål til retningslinjene.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex