NSF WEB.png

Clearance Certificate, oppdatert 21.mai 2024

Alle løpere som er underlagt ISUs reglement; hurtigløp, kunstløp og kortbane som IKKE er norske statsborgere, og som ønsker å delta i

  • Norgesmesterskap (Landsmesterskap er unntatt)
  • Delta for Norge i utenlandske stevner

MÅ via NSF søke ISU om Clearance Certificate (CC).

 

Dette gjelder alle løpere, selv om de har vokst opp i Norge, kun har deltatt i klubben og ikke har representert andre land tidligere.

Søknadfristen til ISU er hvert år før 1. juli. ISU godtar ikke søknader etter fristen.

NSF må motta søknader med alle aktuelle papirer i god tid før denne fristen, senest 15.mai (utsatt frist i 2024: 27.mai), slik at vi rekker å få godkjenninger fra opprinnelsesland.

Nærmere informasjon;  se ISU Comm. No. 2526 (oppdatert 29.11.22)

I tillegg til ISUs regler har NSFs styre vedtatt oppdaterte regler som gjelder i tillegg (vil tillegges som §8 i Spesielle Bestemmelser ved neste publisering):

Krav til klareringsattest ved nasjonsbytte (Clearance Certificate) 

  • 8 Krav til klareringsattest ved nasjonsbytte (Clearance Certificate) 

ISU sine regler om klareringsattest, jf. ISU Constitution Rule 109 og ISU Communication No. 2526, gjelder i sin helhet med de særlige reguleringer som følger av denne bestemmelsen.

1.En norsk løper som vil representere en annen nasjon enn Norge i internasjonale stevner; 

a.Løper som tidligere har representert og deltatt for Norge i OL, YOG, VM, EM, Junior-VM, World Cup, Junior World Cup, Grand Prix, og/eller Junior Grand Prix, kan ikke ha representert og deltatt for Norge i internasjonale stevner de siste sammenhengende 24 månedene. Løper kan delta i nasjonale stevner i den sammenhengende 24-månedersperioden.  

b.Øvrige løpere kan ikke ha representert og deltatt for Norge i internasjonale stevner de siste 12 månedene. Løper kan delta i nasjonale stevner i 12-månedersperioden. 

2.En utenlandsk løper som ønsker å representere Norge i internasjonale stevner, må i løpet av de siste sammenhengende 24 månedene, ha oppfylt følgende krav: 

a. Løper må være medlem av en norsk klubb. Klubben må være registrert som medlem av Norges Skøyteforbund. 

b. Løper må ha betalt lisensavgift til NSF.

c. Løper må dokumentere trening og deltakelse i norsk klubb, herunder ha betalt alle utgifter knyttet til treningen.   

d. Løper må dokumentere norsk bostedsadresse.

e. Løper må dokumentere at løperen ikke har representert eller deltatt for tidligere nasjon i internasjonale stevner

f. Løper må delta i minimum 4 stevner på terminliste utarbeidet av NSF i den aktuelle grenen det søkes klareringsattest. 

3. Kostnader forbundet med klareringsattesten må dekkes av løperen selv. 

4. Reguleringene i punkt 1-2 gjelder ikke for løpere som deltar i isdans og parløp, såfremt en av løperne i paret har norsk statsborgerskap.

5. Reguleringene i punkt 1-2 gjelder ikke for løpere som deltar på lag i synkronkunstløp, såfremt 75% av løperne på laget har norsk statsborgerskap.  

 

Aktuelle papirer som må sendes inn til NSF;

NSF må deretter innhente en tillatelse fra det landet løperen er statsborger av, slik at løperen evt. kan få representere Norge internasjonalt.

Alle løpere som deltar internasjonalt, i klubbstevner eller stevner / mesterskap, MÅ ha med pass og evt. sitt CC, som skal fremvises ved akkrediteringen.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex