NSF WEB.png

Clearance Certificate

Alle løpere som er underlagt ISUs reglement; hurtigløp, kunstløp og kortbane som IKKE er norske statsborgere, og som ønsker å delta i

  • Norgesmesterskap (Landsmesterskap er unntatt)
  • Delta for Norge i utenlandske stevner

MÅ via NSF søke ISU om Clearance Certificate (CC).

 

Dette gjelder alle løpere, selv om de har vokst opp i Norge, kun har deltatt i klubben og ikke har representert andre land tidligere.

Søknadfristen til ISU er hvert år før 1. juli. ISU godtar ikke søknader etter fristen.

NSF må motta søknader med alle aktuelle papirer i god tid før denne fristen, senest 15.mai, slik at vi rekker å få godkjenninger fra opprinnelsesland.

Nærmere informasjon;  se ISU Comm. No. 2526 (oppdatert 29.11.22)

Aktuelle papirer som må sendes inn til NSF;

NSF må deretter innhente en tillatelse fra det landet løperen er statsborger av, slik at løperen evt. kan få representere Norge internasjonalt.

I nasjonale mesterskap (NM) kan evt. NSF Teknisk Kunstløp/Hurtigløp gi løperen dispensasjon til å delta, så sant de oppfyller ISU krav.

Alle løpere som deltar internasjonalt, i klubbstevner eller stevner / mesterskap, MÅ ha med pass og evt. sitt CC, som skal fremvises ved akkrediteringen.

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex