Langløp.jpg

Om langløp

Hva er langløp

Alle skøyteløp med fellesstart over distanser på mer enn 5000m faller inn under definisjonen "langløp".  De fleste arrangementene er åpne for alle uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller klubbtilhørighet.  De vanligste distansene er: 5000m, 10 000m, 20 000m, halvmarathon og helmarathon.  Det arrangeres osgå timesløp, 50, 100 og 200 km løp.  De fleste langløp arrangeres på en vanlig skøytebane.  I Sverige og Finland er det et godt tilbud av langløp på islagte vann.  Dette er også i ferd med å utbre seg i større grad i Norge

Hvem går langløp

Langløp er en fin utfordring både for konkurranseløpere og mosjonister.  Det er også en fin innfallsport til skøytesporten for utøvere fra andre idretter som f.eks. sykling, orientering, roing og skiløping.  Det kan være et godt tilbud til tidligere aktive og foreldre til unge skøyteløpere og på den måten øke tilslutningen og bredden i klubbens aktiviteter.

Arrangering av langløpskarusell

Langløpskarusellen er et enkelt arrangement uten konkurranseklasse.  Det er lite ressurskrevende, og er godt egnet til å rekruttere nye løpere og skape ny aktivitet på banen.

Her er noen tips til hvordan man kan få i gang en langløpskarusell.

Planlegging og administrasjon

 • Sett opp faste løpsdager/tidspunkt.  Fast ukedag er en ting som gjør det letter å trekke med nye løpere
 • Informer med oppslag, på internett og i lokalavisen
 • Påmelding enten før start, eller etter målgang
 • Pass på å ha en person på banen ved start som organiserer startfeltet og setter i gang løpet
 • Før oversikt over løpsdager, hvem som har deltatt og hvor langt de har gått.  Forbundskontoret/langløpsutvalget kan være behjelpelige med å utforme registreringsark for Microsoft Excel
 • Oversikt over gjennomførte løp sendes skøyteforbundet etter sesongslutt for oppdatering av statistikker og som grunnlag for merkebestillinger

Startavgift:

Typisk startavgift er 50,- / pr. løpsdag.  Det går også an å tilby sesongpakke inkludert langløpsmerket til de som ønsker det. 

Startlisens

Det kreves ikke særskilt startlisens for langløpskaruseller uten konkurranseklasse.  For de som ønsker det har skøyteforbundet en egen tur- og mosjonslisens som dekker denne aktiviteten. 

Gjennomføring av løpet:

Deltagerne samles til start av løpsleder

Løpsleder orienterer om «trafikkregler».  De viktigste er:

 • De raskere løperne skal passere de langsommere på utsiden
 • Løperne skal holde seg på linje og kun gå utenfor annen løper for å passere
 • Det skal ikke skiftes bane på vekslingssiden.  Det betyr at løperne må gå ca 13 runder for 5000 m, ca 26 runder for 10.000 m
 • NSF Langløp - Merker og statuetter

  Norges Skøyteforbunds langløpsmerke er noe å strekke seg etter for alle som deltar i skøytelangløp.  Som langløp regnes alle løp med fellesstart over distanser på mer enn 5 km.  Løpene arrangeres stort sett på ordinære 400m baner, men kan også arrangeres på sjøis.  Se egen kobling til denne sesongens terminliste.

  Langløpsmerket

  Langløpsmerket finnes i tre valører.  Her er merkekravene:

  - Bronse: 50 km i minst 2 løp
  - Sølv: 100 km i minst 3 løp
  - Gull: 150 km i minst 4 løp

  Som godkjente løp gjelder løp arrangert i tråd med NSF's bestemmelser for langløp.  I praksis gjelder dette alle løp arrangert med fellesstart over distanser på mer enn 5 km.

  Pris for langløpsmerket er 75,- + porto

  Langløpsstatuetten

  Langløpsstatuetten er et ettertraktet mål for de virkelige milslukerne.  For å kunne få statuetten må man ha klart kravet til gullmerket minimum 5 ganger.  Statuetten er en flott skøyteløper på sokkel med plakett med løperens navn, antall gullsesonger og årstallet for statuettkravet.  Statuetten finnes for 5, 10, 15, 20 og 25 gullsesonger og videre for hver 5 gullsesong

  Pris for statuett: 500,- + forsendelseskostnader

  ​Merke og statuett bestilles ved utfylling og innsending av registreringskort langløp.pdf .  Husk å angi at du ønsker å bestille merke / statuett. 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex