Til langløpssidene.jpg

Gullklubben pr 15.04.2020

Langløpssesongen 2019-2020 er vel gjennomført og vi har fått inn tall fra de fleste.

Vedlagt er årets «Gullklubb» oversikt. Av tallene kan man se at det en radikal nedgang i antall gullmerketakere.  Dette skyldes i stor grad is-situasjonen i Oslo med stengingen av Valle Hovin.  Samtidig har flere andre anlegg der det normalt er mange langløp, slitt med is-tilgang.  

Skøyteaktivitet på islagte vann er i fremmarsj, både som uorganisert turskøyting, og som organiserte langløp.  Det har vært avholdt flere løp, både terminfestede løp og spontanløp med god deltakelse

gullklubben pr 15.04.2020.pdf

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex