Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Uttak JGP

Uttakskomiteen har tatt ut løpere, og dommerutvalget dommere, til Junior Grand Prix 2024

Det første stevnet starter allerede i august. 

Norge har i sesongen 24-25 blitt tildelt 3 plasser på JGP, kvinner og menn.

Nr. 1 Riga / LAT               28. aug – 3. sept

Menn: Daniil Valanov

Kvinner: TBA

Dommer: Espen Røtterud

Reserve: Lise Røsto Jensen

Nr. 5 Gdansk / POL         25.- 28. september

Kvinner: Pernille With

Dommer: Cathrine Wessel

Reserve: Hege Røsto Jensen

Nr. 6 Ljubljana /SLO       2.-5. oktober

Menn: Daniil Valanov

Kvinner: Pernille With

Dommer: Kari-Anne Olsen

Reserve: Cathrine Wessel

Uttakskomiteen har tildelt Pernille With og Daniil Valanov 2 JGP hver (samme løper har kun lov å delta i to JGP)

Etter sesong 23-24 har vi en løper med oppfylte kriteriene for JGP, kvinner:

  • Pernille With.

NSFs ønske og intensjon er at Norge til enhver tid skal utnytte alle kvoteplasser.

De to løperne som er nærmest å oppfylle kriteriene er;

  • Ida Vamnes
  • Oda Hagvar

Da ingen av løperne har tekniske kriterier oppfylt benytter ikke UK ranking for uttaket. For at løpere skal ha mulighet til å oppfylle kriterier og/eller vise status, vil UK  gjøre vurdering/uttak ved å filme både SP og FS innen 10.august. 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex