Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Sammen Mot Toppen 3.-5.mai

Det er tid for ny SMT-samling, denne gang i Skien. Trenere på samlingen er Sportssjef Regina Jensen og samlingstrener Nuriya Pirogova. Vi har valgt å styrke trenerkapasiteten for å kunne veilede enda mer detaljert til hver løper/trener.

De veiledende kravene for SMT ble oppdatert i 2023 samarbeid med Sportsjef og Uttakskomiteen.  Kravene er nå mer differensiert på alder. Vi ber om at klubbene tar hensyn til veiledende krav. 

Målet for Sammen Mot Toppen er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeid mellom NSF og kunstløpklubbene. I tillegg skal samlingene være kompetansehevende for trenerne.

Generelt: Løpere som skal delta på SMT bør inneha meget god treningsvilje og gode skøyteferdigheter. 

Utviklingsplan og kriterier 3.9.23

Veiledende krav: 11 år - 2013:  minimum fire ulike doble hopp – minimum level 1 piruetter

Veiledende krav: 12 år - 2012: minimum fem ulike doble hopp og dobbel/dobbel  – minimum level 2 piruetter

Veiledende krav: 13 år - 2011: minimum fem ulike doble hopp + dobbel/dobbel med flip eller lutz og trener på 2A– minimum level 3

Krav (i konkurranse med minimum -2 GOE): 14 år - 2010: minimum 2A og eller/trippel

Alle klubbene som melder på løper må stille med minst en trener fra klubben, dette er kompetansepåfyll for både trenere og løpere. Målet er at de deltagende trenerne videreformidler sin lærdom under samlingene til andre trenere i klubben. Man kan melde på trener selv om man ikke har aktuelle løpere i de gitte årsklassene eller løpere som har kravene inne.

Alle klubber får med minst en løper, inviterte forbundsløpere, samt gutteløpere med krav, er i tillegg. 

Trener 1: Trenerkandidater på trener 1 kan meldes på da SMT kan telle som deler av praksistimer.

Tidsrammen for samlingen er: Fredag kl 18:00  til søndag kl. 16:00 (detaljert program kommer og vil ikke vare utenfor denne rammen)

Trener på samlingen er Sportssjef Regina Jensen og samlingstrener Nuriya Pirogova. Vi har valgt å styrke trenerkapasiteten for å kunne veilede enda mer detaljert til hver løpere/trener.

Inviterte deltagere fra forbundslagene 2024-2025: 

Emma Maevski, OI

Therese Håvåg, FOL

Katrine  Berstad, OI
Thea Ullereng, RKK
Annabelle Wassås, JIK
Diana Nordbø, SKK
Margarita Kursite, RKK
Elisabeth Gjære, RKK
Ella Riisa, SKK  

Klubbene som har inviterte løpere kan i tillegg melde på 1 klubbløper

Pris for deltagelse:

Deltageravgiften er lavere også denne gang da vi har støtte fra Post-3 midler, samt Sparebankstiftelsen. 

800 kr klubbløper

400 kr trener

Løpere på forbundslag deltar gratis, men må betale hotell og mat

Dette faktureres klubbene

Det inkluderer istrening, barmark og teori.

Overnatting og måltider:

Vi har booket rom på Hotell fritidsparken, noen enkeltrom og 2-5.mannsrom. 

Vi plasserer løpere sammen på rom. Trenere på enkelt eller dobbeltrom. Vi garanterer ikke enkeltrom til alle voksne, det er det ikke kapasitet til. 

Ingen løpere kan bo her alene, trener (eller trener fra annen klubb som er ansvarlig) må bo på hotellet.

Vi sender faktura til klubbene i etterkant. Rom bekreftes etter påmeldinggsfrist. 

Alle løpere som bor på hotellet har alle måltider inkludert.

Løpere/trenere som ikke bor her kan bestille kun lunsj ved påmelding.

Flersengsrom (kommer an på antall)

360 - 495

Dobbeltrom pr. pers 590
Enkeltrom 965
Helpensjon (frokost, lunsj og middag) 370
   
   
   

PÅMELDING HER innen 7.APRIL

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex