Regina.jpg

Visiting coach 2023-2024

NSF har mottatt støtte fra ISU til å videreføre Visiting Coach-programmet kommende sesong

ISU har støttet Visiting coach programmet gjennom tre sesonger. ISU støttet ikke prosjektet i forrige sesong, men NSF videreførte prosjektet med noe støtte fra post 3 -midler.

I år har vi søkt igjen og fått tildelt midler til prosjektet fra ISU!

Prinsippet med Visiting coach-programmet er at klubber/regioner får besøk av en trener utvalgt av ISU for å heve trenerkompetansen.

ISUs tilskudd dekker Reginas lønn , klubb må betale hotell, reise og mat, men kan søke refusjon for dette via post3-midler. 

Lunsj skal serveres i ishallen, middag på hotell eller restaurant.

Programmet fastsettes av Visiting coach i samarbeid med NSF. 

Trenere må være tilstede når klubben har besøk av visiting coach og klubber/kretser/regioner/samarbeidende klubber må være positivt innstilt til ny input. Det er i hovedsak trenerutvikling som er fokus under prosjektet.

Prosjeket skal være en videreføring fra Sammen Mot Toppen (SMT) og en rød tråd til klubbene.

Vi anbefaler små klubber med få løpere å søke sammen med annen klubb(er).

Regina Jensen: 

-Tidligere utdanningsansvarlig i Svenska Konståkningsforbundet

-Tidligere ansvarlig for Ungdomslyftet (Sveriges svar på SMT)

-Utarbeidet trenerutdanningen i Sverige, kursholder

-Trener for mange løpere i EM-VM-OL; for eksempel: Joshi og Viktoria Helgesson, Adrian Schultheiss

- Sportssjef NSF (2021- )

Planen  for Visiting coach

Besøket varer i en-to dager pr. klubb/krets/samarbeidende klubber basert på hvem som søker.

Visiting coach kommer 2 hele dager og trener 2 ulike grupper.

I 2023-2024 er følgende dager:

Uke 40 og  41 - hverdager (dager ikke fastsatt)

Uke 8, og 9 - hverdager (dager ikke fastsatt)

Løperne deles etter nivå:  6-12 løpere pr. gruppe, totalt maks 24 løpere. Anbefalte aldersgrupper er 10-14 år.

Dette er et utviklingsprosjekt først og fremst for trenere, men skal være en stor bonus for løpere også.

Hvis klubben ikke har nok løpere på nivået kan det suppleres med løpere som er yngre eller eldre. Men husk at det ikke kan være FOR stor spredning i gruppen som skal trene sammen.

Regina har satt en grense på 12 løpere på isen i hver gruppe.

Klubber bør søke sammen hvis de ikke har nok løpere i aldersgruppene. Dette er gjennomført tidligere med stor suksess i Oslo og Bergen.

2023 Visiting coach krav og program.pdf

Søknadsfrist : 5.august pr. epost til: LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no 

Presiser i søknaden hvilke uker som passer

Tildeling vil gjøres raskt etter 5.august

Ved spørsmål, ta kontakt med : LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex