Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Sammen Mot Toppen

Det vil arrangeres to SMT-samlinger denne høsten. Den første på Jar 2.-3 september og den neste i Skien 24-25. november. Påmeldingsfrist for første samling er allerede 7.august

De veiledende kravene for SMT er oppdatert i samarbeid med Sportsjef og Uttakskomiteen for sesongen 2023-2024. Kravene er nå mer differensiert på alder.

Målet for Sammen Mot Toppen er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeid mellom NSF og kunstløpklubbene. I tillegg skal samlingene være kompetansehevende for trenerne.

Generelt: Løpere som skal delta på SMT bør inneha meget god treningsvilje og gode skøyteferdigheter.

Veiledende krav: 11 år - 2012:  minimum fire ulike doble hopp – minimum level 1 piruetter

Veiledende krav: 12 år - 2011: minimum fem ulike doble hopp og dobbel/dobbel  – minimum level 2 piruetter

Veiledende krav: 13 år - 2010: minimum fem ulike doble hopp + dobbel/dobbel med flip eller lutz og trener på 2A– minimum level 3

Alle klubbene som melder på løper må stille med minst en trener fra klubben, dette er kompetansepåfyll for både trenere og løpere. Målet er at de deltagende trenerne videreformidler sin lærdom under samlingene til andre trenere i klubben. Man kan melde på trener selv om man ikke har aktuelle løpere i de gitte årsklassene eller løpere som har kravene inne.

Alle klubber får med minst en løper, gutteløpere med krav inne er i tillegg.

Tidsrammen for samlingen er: (detaljert program kommer og vil ikke vare utenfor denne rammen)

10:00 - 18:00

09:00 - 17:00

Trener på samlingen er Sportssjef Regina Jensen

Pris for deltagelse:

NSF betaler egenandel for forbundsløpere fra Rekruttlaget.  Deltageravgiften er halvert fra tidligere da vi har støtte fra Sparebankstiftelsen. 

1000 kr klubbløper

500 kr trener

500 kr inviterte

Dette faktureres klubbene

Det inkluderer trening på is, barmark og lunsj/mellommåltider begge dagene.

Overnatting og transport : Vi har tilgang på 15 gratis rom på Olympiatoppen for tilreisende trenere og løpere. Dette bookes ved påmelding. Forbundsløpere/trenere prioriteres. Etter dette er det først til mølla som gjelder.  Transport til og fra hallen fra Olympiatoppen lørdag og til hall søndag kan bookes ved påmelding. (300,-) Ingen løpere kan bo her alene, trener (eller trener fra annen klubb som er ansvarlig) må bo på hotellet.

Middag fredag og lørdag på OLT kan bookes ved påmelding. (185,-)

Vi sender faktura til klubbene i etterkant. Rom bekreftes etter påmeldinggsfrist. 

Løpere på rekruttlag født 2009-2010 inviteres til å delta. 

Amalie Nordbø

Agnes Koller Løland

Ella Risa - Gomez

Elizabeth Gjære

Emma Maevski

Margarita Kursite

Taisia Rumyantseva

Therese Håvåg

Påmelding innen 7.august her

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex