foto: Gunvor Bay
foto: Gunvor Bay

Sammen Mot Toppen 22.-23.april

Velkommen til Sammen Mot Toppen i Åsane Arena i Bergen 22.-23.april.Samlingen vil ledes av Sportsjef i NSF, Regina Jensen.

Vi minner om at målet med Sammen Mot Toppen er å utvikle morgendagens eliteløpere i et samarbeid mellom NSF og kunstløpklubbene. I tillegg skal samlingene være kompetansehevende for trenerne. Derfor er det avgjørende at løperne som meldes på til samlingen er sterk motiverte for satsing.  For at samlingen skal ha godt utbytte for alle deltagerne ber vi dere om å vurdere om løperne innehar de veiledende kravene før dere melder på.

Denne avgjørelsen må klubbledelsen diskutere med klubbens trener(e).  I tillegg til løpere fra NSFs forbundslag og inviterte løpere, kan hver klubb delta med en løper, men klubben kan melde en reserve. Hvis klubben har gutter som har klart kravene kan 1 gutt meldes på i tillegg til 1 jente.

Hvis ledig kapasistet fyller vi på. Maks er 12 pr gruppe/ 24 løpere

Forbundslaget og inviterte:

Uttaksutvalget har invitert følgende løpere til samlingen:

Forbundsløpere, rekruttlag 2022-2023: født 2008-2009 

Agnes Koller Løland, BKK

Daniil Valanov, LIL

Therese Håvåg, Follo

Amalie Nordbø, SKK

Emma Maevski, OI

Øvrige inviterte:

Margarita Kursite, RKK

Elizabeth Gjære, RKK

Ella Risa-Gomez, SKK

Veiledende retningslinjer for løpere født 2010-2011-2012. Vi kommer kun til å ta inn løpere i disse årsklassene med mindre løpere er på rekruttlag.

  • Bør beherske stabil dobbel+dobbel kombinasjon og 5 dobbelhopp
  • Bør trene på 2A og trippelhopp på trening
  • Bør ha gode skøyteferdigheter
  • Bør ha klare mål og gode sportslige prestasjoner
  • Bør ha god treningsdisiplin
  • Bør ha meget god treningsvilje, treningsinnsats og positiv holdning

Pris for deltagelse:

NSF betaler egenandel for forbundsløpere, samt subsidierer deler av egenandelene for inviterte. Deltageravgiften er halvert fra tidligere da vi har støtte fra Sparebankstiftelsen. 

1000 kr klubbløper

500 kr trener

500 kr inviterte

Tillegg for transport til hallen og sosialt opplegg lørdag. Se info under.

Dette faktureres klubbene

Det inkluderer trening på is, barmark og lunsj/mellommåltider begge dagene. Alle klubbene som melder på løper må stille med minst en trener fra klubben, dette er kompetansepåfyll for både trenere og løpere. Målet er at de deltagende trenerne videreformidler sin lærdom under samlingene til andre trenere i klubben. Man kan melde på trener selv om man ikke har aktuelle løpere i de gitte årsklassene eller løpere som har kravene inne.

Overnatting for tilreisende:

Vi har reservert 30 dobbelt/enkeltrom på Clarion Bergen, Rosenkrantzgate 8. 

Hotellbestilling må gjøres innen 1.april med egen kode: 1161GR002128

Enkeltrom 1790 NOK per rom, per natt- inkludert frokost.

Dobbeltrom 1990 NOK per rom, per natt- inkludert frokost.

cl.bergen@choice.no

Transport: Vi arrangerer transport til og fra hallen fra hotell Clarion Bergen, samt til flyplassen søndag. Dette koster 300 pr. person og bookes ved påmelding

Sosialt: Vi arrangerer felles sosialt opplegg lørdag kveld på Fangene på Fortet for de som ønsker det. Dette koster 350 pr. person.  Dette inkluderer pizza og drikke, og bookes ved påmelding.

NSF har Una Østberg tilstede som ansvarlig på det sosiale opplegget, samt i hallen under treninger. 

Påmelding her  innen 27.mars. Klubben skal også melde på inviterte og forbundsløpere. Alle må ha med trener til samlingen.

Detaljert program kommer, men oppstart ca lørdag kl. 0900 og avslutning senest søndag kl. 16:00

Betaling: Vi sender faktura til klubbene

Evt. praktiske spørsmål rettes til LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex