Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Nye retningslinjer papirstevner

Teknisk komite har besluttet endringer i gjennomføring av papirstevner

Etter innspill fra trenere og officials vil det bli følgende justering på gjennomføring av papirstevner fra og med januar 2024:

- Ingen foreløpige poengsummer vil annonseres av speaker. Resultatene vil først godkjennes av overdommer og kontroller , og kun endelige resultater publiseres på nett etter endt konkurransedag.

Årsaken til denne endringen er at det ofte er justeringer som har innvirkning på resultatet som er annonsert. Ved papirstevner registeres alle poeng og elementer manuelt av arrangør, her er det flere feilkilder og fallgruver. Vi vil unngå at utøvere får uriktige foreløpinge poengsummer og plasseringer annonsert.

Teknisk komite oppfordrer også til at alle løpere får deltagerpremie etter endt program.

Arrangørveileder og speakertekst vil oppdatereres ihht. dette. 

 

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex