Regina.jpg

Visiting coach

NSF viderefører Visiting Coach programmet uten støtte fra ISU

ISU har støttet Visiting coach programmet gjennom 2 sesonger. ISU har ikke videreført prosjektet i Norge da mange andre nasjoner ventet på tur. Prinsippet er at klubber/regioner får besøk av en trener utvalgt av ISU for å heve trenerkompetansen.

Tilbakemeldingene fra andre klubber har vært meget bra, og NSF viderefører prosjektet med noe støtte fra NSF og noe som må dekkes fra klubb.

NSF dekker 10.000 pr. besøk (2 dager)/5000 pr besøk (1 dag). Dette utbetales via Post-3 midler i desember samme år

Lønn til Visiting coach er 850,- pr time, inkludert forberedelser og planlegging.

I tillegg overnatting, middag og reiseutgifter for Visiting Coach Regina Jensen. Lunsj skal serveres i ishallen. Programmet fastsettes av Visiting coach i samarbeid med NSF. 

Trenere må være tilstede når klubben har besøk av visiting coach og klubber/kretser/regioner/samarbeidende klubber må være positivt innstilt til ny input. Det er i hovedsak trenerutvikling som er fokus under prosjektet.

Prosjeket skal være en videreføring fra Sammen Mot Toppen (SMT) og en rød tråd til klubbene.

Regina Jensen: 

-Tidligere utdanningsansvarlig i Svenska Konståkningsforbundet

-Tidligere ansvarlig for Ungdomslyftet (Sveriges svar på SMT)

-Utarbeidet trenerutdanningen i Sverige, kursholder

-Trener for mange løpere i EM-VM-OL; for eksempel: Joshi og Viktoria Helgesson, Adrian Schultheiss

- Sportssjef NSF (2021- )

Planen  for Visiting coach

Besøket varer i en-to dager pr. klubb/krets/samarbeidende klubber basert på hvem som søker.

Visiting coach kommer 1-2 hele dager og trener 2 ulike grupper.

I 2022-2023 er følgende dager "ledig":

Lør. - søn. 1. og 2.oktober hele landet

Ons. 5. oktober for klubb i Oslo/Akershus/Østfold

Man-ons., 20-21-22 februar hele landet

Løperne deles etter nivå:  6-12 løpere pr. gruppe, totalt maks 24 løpere. Anbefalte aldersgrupper er 2013 - 2009

Dette er et utviklingsprosjekt først og fremst for trenere, men skal være en stor bonus for løpere også.

Hvis klubben ikke har nok løpere på nivået kan det suppleres med løpere som er yngre eller eldre. Men husk at det ikke kan være FOR stor spredning i gruppen som skal trene sammen.

Regina har satt en grense på 12 løpere på isen i hver gruppe.

Klubber bør søke sammen hvis de ikke har nok løpere i aldersgruppene. Dette er gjennomført tidligere med stor suksess i Oslo og Bergen.

2022 Visiting coach veiledende krav og program.pdf

Søknadsfrist : 15.august pr. epost til: LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no 

Ved spørsmål, ta kontakt med : LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no 

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex