Foto: Gunvor Bay
Foto: Gunvor Bay

Uttak NC-finale og suppleringsuttak NM-LM

Teknisk komite har gjort uttak til NC-finalen i Bergen, samt suppleringsuttak for NM-LM i Oslo.

Tidligere påmelding til NM-LM gjelder. Kun nye løpere må melde seg på.

NC-finalen: Alle uttatte løpere må melde seg på. 

Reserver vil bli kontaktet hvis de evt. får plass. De skal ikke melde seg på før fristen.

Uttak NC-finalen 2022_.pdf

Suppleringsuttak NMLM 2022.pdf

NB! Kort frist: fredag 18.mars kl.24:00

Påmelding

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex